Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Sing in Zondagavond 13 januari 18.30 uur Goede Herderkerk

Het thema van de dienst: Ik ben er

Het is een laagdrempelige dienst, waarin veel bekende liederen gezongen zullen worden. Om er een aantal te noemen: Samen in de naam van Jezus, Machtig God, Sterke Rots, Abba Vader, De kracht van Uw liefde, Ik wandel in het licht met Jezus en Ik wil zingen van mijn Heiland.

 

sing in

 

Enkele zangers en zangeressen uit het koor Tin Speransa zullen de gemeentezang begeleiden, evenals de volledige band van het koor.Tevens zullen er ook nog aantal liederen solo gezongen worden. De Bijbellezing is uit Psalm 23. De verkondiging is gebaseerd op de tekst : Gij zijt bij mij. De voorganger in deze dienst is Ds. D. Riemens

Evangelisatie actie op kerstmarkt

Op zaterdag 8 december was er in de binnenstad van Nijkerk een grote kerstmarkt.

Deze kerstmarkt wordt georganiseerd door de ondernemers van het Verlaat, Catherinastraat en Nieuwstraat.

Ook was er een evangelisatie kraam  van de kerken van Nijkerk aanwezig.

Het was een drukke markt. Al ons materiaal is uitgedeeld.

Veel mensen hopen we terug te zien tijdens de kerst in de kerk.

Nijkerk 600 jaar

symposium nijkerk kerk 600 jaar

NIJKERK – In het kader van het 600-jarig bestaan van de stad Nijkerk is de Stichting Kerken in de Schijnwerper (SKS) opgericht die aandacht gaat besteden aan het thema ‘600 jaar christelijk geloof in Nijkerk’.

De stichting SKS ontwikkelt een tweetal activiteiten in 2013.

Op zaterdag 8 juni 2013 wordt er een kerkendag georganiseerd onder het thema ‘verbinden’. Dat wil zeggen verbinden vanuit vier invalshoeken: de Bijbel, onze historie, kerken met elkaar en ontmoeting met de inwoners van Nijkerk. Het zal voor het eerst zijn dat er in Nijkerk (inclusief Nijkerkerveen en Hoevelaken) een kerkendag wordt gehouden. De bedoeling is een open ruimte te creëren waarin de kerken zich presenteren naar elkaar en de Nijkerkers. Centraal staat de historische context en hoe men anno 2013 het christelijke geloof in Nijkerk praktiseert. Het idee bestaat op 8 juni een kerkenpad uit te zetten en om op het Plein aan de inwoners van Nijkerk een maaltijd met brood en vis aan te bieden.

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert SKS een symposium over ‘600 jaar christelijk geloof in Nijkerk’. Een bekend kerkhistoricus is aangezocht om onderzoek te doen naar 600 jaar christelijk geloof in Nijkerk. De bevindingen van dat onderzoek zullen tegelijkertijd met het symposium als boekwerk verschijnen. SKS werkt onder de paraplu van Stichting 600 jaar Nijkerk.

De Nijkerkse Gerda Spee (Gedesign) ontwierp voor SKS een speciaal logo dat naast het logo van de gemeente Nijkerk gebruikt gaat worden.

Als opmaat voor 8 juni en 28 september 2013 heeft SKS 10.000 kleurrijke boekenleggers laten drukken die dezer dagen aan de leden van de deelnemende kerken worden aangeboden en die ook elders in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken verkrijgbaar zullen zijn.

Meer info: zie boekenlegger. Als Piet Schreuder niet bereikbaar is vervangt Nico Tiemessen hem. Telefoon: 06 - 51 20 67 79.

kerken dag nijkerk

Kracht van het gebed


Een lezing met discussie, georganiseerd door IKOON “Interkerkelijke Beweging vanuit het gereformeerd belijden”op D.V.  29 november 2012 in een serie bijeenkomsten over “Augustinus’ levenslessen voor vandaag”,
.
Doel van deze bijeenkomst is om door verdieping en bezinning meer zicht te krijgen op de betekenis van het gebedsleven voor vandaag de dag. Wat betekent bidden voor mij?

Lees meer: Kracht van het gebed

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter