Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Kracht van het gebed


Een lezing met discussie, georganiseerd door IKOON “Interkerkelijke Beweging vanuit het gereformeerd belijden”op D.V.  29 november 2012 in een serie bijeenkomsten over “Augustinus’ levenslessen voor vandaag”,
.
Doel van deze bijeenkomst is om door verdieping en bezinning meer zicht te krijgen op de betekenis van het gebedsleven voor vandaag de dag. Wat betekent bidden voor mij?

Lees meer: Kracht van het gebed

Jeugddienst 18-11 18:30 Goede Herderkerk

Heb je wel eens een heel mooi kunstwerk gezien?
Zo één waarvan je helemaal onder de indruk bent?
In de komende jeugddienst krijgen we bezoek van een beroemde kunstenares die haar creativiteit gaat loslaten op het witte doek.

Stel nou dat God jou zou vragen om model te staan in Zijn Kunstwerk?

Hoe zou je dan willen dat hij jou zou schilderen? Ga je je van je mooiste kant laten zien, of juist van je kwetsbare kant?
Misschien kun je hier alvast over nadenken? Wij komen er graag in de dienst op terug. Tot dan????

 

Datum: 18 november
Tijdstip: 18.30 uur
Thema: "Godskunstwerk",  durf jij model te staan?
Locatie: Goede Herderkerk

Voorganger: Dominee K. van der Sloot
M.m.v.: "In Christ United" uit Oldenbroek

Kerk naar buiten

 

In 2011 en 2012 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk voor de tweede keer 80 regionale middagen en avonden rond missionair gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op wat in de eerste missionaire ronde is aangereikt. Het programma gaat in op eigen motivatie en geloof, en er is ruimte voor uitwisseling.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde ‘kerk naar buiten’ die plaatsvond van najaar 2009 tot en met voorjaar 2010. Ging het tijdens die ronde het om de gemeente(opbouw), het programma steekt nu in op de eigen (missionaire) houding.

Het programma van de middag en de avond verschillen deze keer sterk van elkaar. Wel is er weer een programma voor predikanten en werkers in de middag, gevolgd door een avondprogramma voor kerkenraden, werkgroepen, commissies en overige geïnteresseerden: iedereen is welkom en elke gemeente wordt aangemoedigd zoveel mogelijk mensen uit te nodigen.

Predikanten zijn welkom vanaf 14.00 uur. Aan de hand van een korte presentatie van een onderzoek van Motivaction - waaruit blijkt dat de Protestantse Kerk slechts een beperkt deel van de Nederlanders bereikt - kunnen de predikanten in gesprek over de vraag hoe nieuwe doelgroepen te bereiken, worden voorbeelden van elders aangehaald en denkt men met elkaar na over toepassingen in de eigen context.

Kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Zij zien filmfragmenten over o.a. zoekers en toetreders, kunnen in gesprek met de gemeenteadviseur, predikanten en jeugdwerkers. Het programma wordt telkens onderbroken door korte filmpjes.

De aanwezigen krijgen materiaal mee naar huis, evenals het ‘hart en zielpakket’ met twee cadeauboekjes, één om zelf te houden en één om aan anderen door te geven.

Op de website www.pkn.nl/missionair vindt u alle informatie over deze tweede missionaire ronde.

 

Het gebed van moeder Monica voor haar zoon Augustinus.

 

De kracht van het persoonlijke gebed.

Als er één persoon in de christelijke oudheid is die ons de kracht van het persoonlijk gebed duidelijk maakt, dan is dat Monica, de moeder van Augustinus. Het gebed van Monica voor haar zoon en voor haar echtgenoot is haast spreekwoordelijk. Wie kent niet de uitspraak van Ambrosius die tegen Monica zei dat een zoon voor wie zoveel werd gebeden niet verloren kon gaan? Dit gebed is ook bepaald niet zonder vrucht geweest. Sterker nog, door haar persoonlijke gebed heeft Monica zowel haar zoon Augustinus, als haar echtgenoot Patricius tot Christus mogen brengen. En dan zo dat niet zij daarvan de roem kreeg, want dat was wel het laatste dat ze wilde. Nee, het lag fundamenteel ergens anders . Ook Monica leefde vanuit het adagium: Hem zij voor alles .....de lof, de eer en de aanbidding. Dankzij de genade van deze Hoorder der gebeden werd ook Augustinus tot God gebracht.

Lees meer: Het gebed van moeder Monica voor haar zoon Augustinus.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter