Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Kerstnachtdienst Kruiskerk

NIJKERK - Dinsdag 24 december vieren we de geboorte van het Kerstkindje tijdens de kerstnachtdienst. Ds. Egberts is de predikant, Wakin’ zal met een uitgebreide band aanwezig zijn voor de muzikale ondersteuning. In de dienst is er één collecte en die is dit jaar voor de gezinshuizen in de Glind. Goed om te weten dat de kerkdienst vanaf 22.00 uur live wordt uitgezonden door Omroep Gelderland. De dienst begint om 21.30 uur. De kerkzaal gaat om 20.45 uur open.

Kerstwandeling Nijkerk 2019

Op vrijdag 20 december wordt de beleving in het winkelgebied van de binnenstad van Nijkerk opgeluisterd met een kerst straattheater. Het is de vijfde uitvoering van de kerstwandeling die door de samenwerkende kerken in Nijkerk wordt georganiseerd.

Dit jaar in de vorm van een wandeltheater met herkenbare en onverwachte gebeurtenissen langs de hele route door de binnenstad. Het wandeltheater is geschikt voor de hele familie; ouders, kinderen, grootouders, familie, vrienden, buren, collega’s. Maar ook, en misschien wel in het bijzonder, voor wie alleen komt. 

Deelnemers kunnen zich opgeven voor één van de volgende tijdvakken vanaf 16:30 uur, vanaf 17:30 uur en vanaf 19:00 uur. De wandeling duurt maximaal 90 minuten en begint bij de Ark, Willem Alexanderplein 14 (tegenover het NS station) Er is daar ruimte om je fiets te stallen en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

De deelnamekosten bedragen €2,50 per persoon met een maximum van € 10,00 per gezin. Tot uiterlijk 18 december is opgave per e-mail mogelijk via kerstwandeling at solcon.nl. De wandeling eindigt in de Kandelaar Meinsstraat 4a 3862 AE Nijkerk waar deelnemers koffie, warme chocolademelk en wat lekkers wordt aangeboden. 

kerstwandeling

Dus kom en neem iemand mee. Als je het leuk vind om betrokken te zijn bij dit evenement door te helpen in de laatste voorbereiding of als gids , bel 06 51393102

Kerst voor iedereen!

Nijkerk - Buiten is het koud. Overal hangen sfeervolle lichten. Op de radio hoor je kerstmuziek. Het is in Nijkerk voor veel mensen de mooiste tijd van het jaar. Alle kerken in Nijkerk nodigen je daarom graag uit om samen Kerst te vieren. Om even tot rust te komen. En vooral om je hart te verwarmen. In Nijkerk zijn er speciale activiteiten voor een echt kerstgevoel. Wees welkom!

Presentatie Lezen en laten lezen

NIJKERK - Op donderdag 26 september a.s. presenteert prof. dr. Arnold Huijgen zijn recent verschenen boek ‘Lezen en laten lezen’.

Boekhandel Den Hertog heeft Prof. Huijgen uitgenodigd en na de avond inventariseert Ds. Den Boer van CGK de Kandelaar of er animo is voor een leeskring. In 7 hoofdstukken bespreekt Huijgen en laat ons op een eerlijke manier onder ogen zien waar het in ons christelijk leven en de christelijke kerk misgaat in onze omgang met de Schriften. Maar tegelijkertijd zoekt hij naar een manier waarop wij als 21e-eeuwse Europeanen gelovig het woord van God (opnieuw) kunnen ontvangen. De auteur laat ons zien dat het de Levende God is die in de Bijbel spreekt. Datum: donderdag 26 september 2019 Locatie: Bibliotheek Nijkerk - Frieswijkstraat 99 Tijd: inloop 19:30 start 19:45 – einde ca 21:45 uur Entree: € 2,50 Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Den Hertog –of via www.bibliotheeknijkerk.nl –zie agenda. U bent van harte welkom!

Kerstnachtdiensten

NIJKERK Vele kerken vieren tijdens kerstnacht, dinsdag 24 december a.s., het feest van de geboorte van Jezus Christus in een stal in Bethlehem. De kerken in Nijkerk heten je van harte welkom tijdens een van de onderstaande vrij toegankelijke kerstnachtdiensten. Als je zeker wilt zijn van een zitplaats, wees dan zeker 30 minuten voorafgaand aan de dienst aanwezig; Je kunt een aantal kerstnachtdiensten ‘bijwonen’ via www.kerkomroep.nl.

Evangelische Gemeente – De Ark.

In De Ark, Willem-Alexanderplein 14, wordt een Kerst Sing-in gehouden vanaf 19:30 uur. De Aanbiddings Band verzorgt de zang en muziek.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – De Levensbron

De Levensbron, Jan Steenhof 53, verzorgt een kerstviering voor kinderen. Iedereen met kinderen van 0 t/m 12 jaar is van harte welkom. De kerstviering start om 18:30 uur. Na afloop is er iets lekkers te eten en te drinken.

Hervormde Gemeente - Grote Kerk met de mooiste toren van Nederland.

De Grote Kerk, Holkerstraat 1, verzorgt vanaf 19:30 uur een kerstzangdienst. Op het programma staat veel samenzang van bekende kerstliederen, Bijbellezingen en meditatie. Er is een projectkoor onder leiding van Wim Huijser. De voorganger is dominee E. van den Noort.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter