Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Gespreksavond ‘Luisterend lezen’ met Casper van Dorp

In januari 2013 hebben we als IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) een avond georganiseerd, vooral gericht op kerkenraden en jeugd(club)leiders, met als onderwerp ‘Hoe maken we ons geloof verstaanbaar voor jongeren?’

Omdat uit een evaluatie bleek dat een vervolg op deze avond op prijs werd gesteld  organiseren we nu een avond waarop we dieper willen ingaan op het (interkerkelijke) geloofsgesprek vanuit de geopende Bijbel. Op deze avond is naast de vermelde doelgroep een ieder hartelijk welkom!

Daarom nodigen we u en jou uit voor de gespreksavond over ‘Luisterend lezen’, die geleid zal worden door Casper van Dorp. Deze avond wordt gehouden op donderdag 13 februari om 19.45 uur in De Kandelaar, Meinsstraat 4a in Nijkerk.

 

 

 

Veel jongeren (maar ook ouderen) zeggen: ‘Ik wil wel Bijbellezen, maar...’ Veel gehoorde klacht is: ‘Ik beleef er zo weinig aan’. Over de mogelijkheden om daar verandering in te brengen willen we op die avond met elkaar doorspreken. Na een (interactieve) inleiding door Casper van Dorp willen we in groepen stil worden rond een ogenschijnlijk bekend bijbelgedeelte, ons daarbij enkele verdiepende vragen stellen en vervolgens hierover met elkaar in gesprek gaan. Hierbij worden we ons bewust wat er in een dergelijk gesprek gebeurt en krijgen we handvatten om meer met medechristenen en nietchristenen in gesprek te gaan. Ook wordt belicht hoe we elkaar (jong en oud) in Bijbellezen kunnen stimuleren. Van harte welkom! IKOON

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter