Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerk School en Gezinsdienst

Kerk School en Gezinsdienst

Jaarlijks wordt in januari in alle kerken van Nijkerk de kerk - school - gezinsdienst gehouden. Zo wordt de band versterkt tussen de gezinnen, de kerk en de scholen. Deze diensten worden ook wel welkom thuis diensten genoemd omdat velen zo de weg naar de kerk weer terug vinden. Wij van open kerk nijkerk adviseren u ook in uw eigen plaats in samenwerking met alle kerken en scholen deze diensten te starten. Informatie nodig nicea(at)solcon.nl

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter