Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Een Ochtend voor Vrouwen

Wij nodigen u uit voor een ‘Ochtend voor Vrouwen’ op 8 oktober a.s. in ‘het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk, vlak- bij het station in Nijkerk.

Dit keer is de titel: ‘ Kleur bekennen ’ met als ondertitel ‘zoals Esther en Ruth’ met als spreekster Heleen Bénard.

De ochtend is van 09.30 tot 11.30 uur. Vanaf 09.00 uur is er koffie.

Om de kosten te dekken wordt een vrij- willige bijdrage gevraagd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van een groep vrouwen uit verschillende kerken, die het gesprek over allerlei levens-en geloofsvragen wil stimuleren. Juist ook vrouwen die geen directe band hebben met een kerkgenootschap of gemeente, zouden we op informele wijze w illen laten proeven wat het evangelie te bieden heeft.

Voor meer informatie Mirjam de Greef. tel.033-2581717

trefpunt nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter