Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Jeugddienst Kruiskerk

Op zondag 5 oktober a.s.om 18:30  wordt er een jeugddienst gehouden in de Goede Herderkerk.

Het thema is Ben je gek als je in God gelooft.

Medewerking door: ds K.J. van der Sloot en muziekanten uit de eigen kerk.ben je gek

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter