Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Herdenking Hervormingsdag 2014

 

Op woensdag 29-10-2014 vindt om 19.30 uur in de Opstandingkerk een bijeenkomst plaats die in het teken staat van Hervormingsdag. Deze dag is gekoppeld aan de datum 31 oktober.

Ds. A.D. Fokkema (christelijk gereformeerd ) predikant uit Eemdijk zal een lezing houden over  het onderwerp “Onderzoekt de Schriften”.
 
Opstandingskerk Nijkerk

De opening zal worden verzorgd door ds. M.K. de Wilde (Hervormd PKN) predikant uit Nijkerk. Dhr. H. Reijers zal het orgel bespelen. Tevens is de stichting In de Rechte Straat met een boekentafel aanwezig. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden voor Stichting In de Rechte Straat. Jongeren en ouderen hartelijk welkom.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter