Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’

Wie op zondag iets voor twaalven een rondje door Nijkerk rijdt, ziet een groot aantal kinderen op weg naar school. Naar school? Op zondag? Ja, ze zijn op weg naar de Zondagsschool. Zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’ is al bijna 78 jaar een begrip in Nijkerk. Met dankbaarheid aan de Heere kan er gezegd worden dat de Zondagsschool ondanks de gevorderde leeftijd nog altijd springlevend is.

Op 3 locaties en in 9 groepen wordt er elke zondag, uitgezonderd schoolvakanties e.d., Zondags-school gegeven. Onder leiding van een enthousiast team van juffen en meesters worden er met de kinderen psalmen gezongen en geleerd, er wordt gebeden en uiteraard gaat de Bijbel, Gods Woord, open. Dat is het allerbelangrijkste: het Woord van God doorgeven aan de kinderen. Het is heerlijk om de kinderen te mogen vertellen van het rijke Evangelie van de Heere Jezus Christus. We leven in een materialistische wereld, maar het is alleen Gods Woord dat stand houdt tot in eeuwigheid.

 zondagsschool

 

De naam van de Zondagsschool, ‘het Mosterdzaad’,  geeft mooi weer hoe het zondagsschoolwerk gezien mag worden: een mosterdzaadje is een heel klein zaadje, slechts een halve tot een millimeter groot, als het in de akker wordt gezaaid, groeit het uit tot een grote struik of boom. Zo lijkt ook het werk op de Zondagsschool heel weinig, maar onder Gods zegen reiken de gevolgen tot in de eeuwigheid.

Zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’ gaat uit van de Hervormde Gemeente Nijkerk, maar dit betekent niet dat de Zondagsschool er alleen is voor de kinderen van genoemde gemeente. Zeker niet! Er is het verlangen om juist ook het Woord van God door te geven aan kinderen die van huis uit weinig of niets met de Bijbel hebben. Daarom vindt er meerdere keren per jaar een grootschalige wervingsactie plaats. Hierbij wordt twee keer per jaar samengewerkt met zes basisscholen. Ook op de kerstmarkt op het Plein is de Zondagsschool een vertrouwd gezicht, jaarlijks worden tijdens de kerstmarkt vele honderden kinderen door middel van een attentie uitgenodigd voor de kerstviering van de Zondagsschool.

Dat de Zondagsschool er voor alle kinderen van Nijkerk wil zijn, wordt ook zichtbaar in het feit dat er zondags op drie verschillende locaties Zondagsschool wordt gegeven. Op deze wijze is voor vrijwel elk kind van Nijkerk de Zondagsschool dicht in de buurt.

 

Zondagsschool ‘Het Mosterdzaad’ mag zich gezegend weten met een groot aantal kinderen. De deuren staan open voor nog veel meer kinderen, om zo gehoor te geven aan Jezus’ woorden: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Alle 4 tot 12-jarige kinderen zijn zondagmiddag van 12.00 uur tot 12.45 uur van harte welkom op de Rehobothschool (Brink 43a), De Hoeksteen (Zandoogje 1) en Maranathaschool (Grieglaan 4). 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter