Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Pastoresconvent Nijkerk

Toen ik me ging verdiepen in het pastoresconvent, bleek dat maar weer eens uit het feit, dat ongeveer 20 predikanten (inclusief emeriti) van de verschillende kerken, uit de PKN (Gereformeerd en Hervormd), de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Evangelische Gemeente De Ark, de Katholieke Kerk en de geestelijk verzorger van De Pol, elkaar regelmatig opzoeken. Zij komen in een informele sfeer vier keer per jaar op maandagmorgen samen in één van de kerkgebouwen. 

Fontein kerk nijkerk

 

'Voor veel predikanten in actieve dienst is het een “uitblaasmorgen”', aldus ds. Rietveld. Sinds vorig jaar is hij voorzitter: 'Het convent heeft geen officiële status maar is echt een contactpunt voor predikanten en oudsten om samen over dingen te spreken van algemeen kerkelijke of theologische aard. Ook praktische pastorale onderwerpen komen aan bod. Inzichten en ervaringen worden dan gedeeld. Dat wordt vaak als waardevol ervaren'.

Emeritus ds. Van Dijk had vanaf het jaar 2000 de leiding van het convent: 'In 1985 trof ik het convent al in Nijkerk aan, toen ik als predikant kwam werken. De toenmalige voorzitter was ds. Haverkamp. Hij leidde jarenlang het convent met de hem eigen gaven van ernst en humor. In zijn tijd  was het duidelijk nog een bijeenkomst – à titre personel – van protestantse collega’s, want in 1990 was de pastoor nog niet welkom. Het was de tijd dat men elkaar nog aansprak als collega.  Er was een zekere mate van afstandelijkheid. De maatschappelijke trend waarin men elkaar veel persoonlijker benaderde, is sindsdien gelukkig ook in het convent gekomen.  Samen staan we nu voor een uitdaging het kerkzijn/voorganger-zijn gestalte te geven in Nijkerk en Nijkerkerveen'.   

Ds. van Dijk constateert dat: 'het convent in de loop der jaren een plaats van ontmoeting is geworden waar we elkaar bemoedigen, elkaar scherp houden, samen delen in verbondenheid'.  

Maandelijks zijn ook alle predikanten uitgenodigd voor gebed. Van 9 – 10 uur komen zij bij elkaar, meestal in DE HUISKAMER. Ds. Riemens: 'Op de tweede maandagochtend van de maand komen voorgangers van in principe alle kerken van Nijkerk bij elkaar om samen te bidden. Voor de burgerlijke gemeente, voor de kerken, kortom voor allerlei dingen en zaken, die ons bezig houden. De laatste keer waren we met twaalf collega's'.

'We beginnen altijd met het lezen van een klein Bijbelgedeelte. Daar wordt kort iets over gezegd. Hierna inventariseren we waarvoor we willen bidden, waarna de gebeden om beurten worden uitgesproken'. Riemens vertelt enthousiast: 'Het is een weldaad en een groot goed dit te mogen en kunnen doen. Kerkmuren worden hierbij niet gevoeld. Het voelt als samen leden zijn van die ene heilige algemene christelijke kerk. We hopen en bidden dat er veel zegen mag uitgaan van dit gemeenschappelijk maandelijks voorgangers gebed.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter