Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Evangelisatie actie kerstmarkt 2018

Op zaterdag 8 december 2018 zal in de binnenstad van Nijkerk een grote kerstmarkt plaats vinden.

Deze kerstmarkt wordt georganiseerd door de ondernemers van het Verlaat, Catherinastraat en Nieuwstraat.

Ook is er een evangelisatie kraam van de kerken van Nijkerk aanwezig.

Bidt u mee voor goede gesprekken?

kerstmarkt

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter