Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Gebedsdienst in de Grote Kerk

Een wereld in verwarring

...een moment van gebed en bemoediging, op vrijdagavond 12 december om 19.30 uur in de Grote Kerk van Nijkerk

...door de kerken en voor alle Nijkerkers.

De Bijbel roept ons op te bidden voor de overheid en de over- heden opdat iedereen een rustig, waardig leven mag leiden. Daarom willen kerken van Nijkerk de noden van onze wereld, van o.a. vele medechristenen in andere delen van de wereld in een gezamenlijk gebed voorleggen aan de Heere God. Bij de noden waarin onze wereld verkeert wordt in het bijzonder ook gedacht aan:

- de spanningen in en rond Oekraïne, met alle gevolgen ook voor ons land,

- het geweld in Syrië en Irak van IS,

- de zorgen rondom Ebola in Afrika,

- de blijvende onrust in Israël.

Dit alles leidt bij velen in onze wereld en in ons land tot een toenemend gevoel van onveiligheid, onrust, onzekerheid en machteloosheid.

Op grond hiervan kwam de Christelijke Gereformeerde Kerk met de vraag bij IKOON om als gezamenlijke kerken op korte termijn een biddag of bidstond te houden. Binnen IKOON (Interkerkelijk beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) vond men dat alle kerken hieraan mee moesten kunnen doen.

ook

 

Daarom is de vraag tevens gegaan naar het Nijkerks Overleg Orgaan van Kerken (OOK). Het bestuur van OOK heeft direct positief gereageerd. De Gebedsdienst wordt gedragen door IKOON (deelnemende kerken: Hervormde Gemeente Nijkerk Grote Kerk, Hervormde Gemeente Nijkerk De Fontein, Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oost en West, Christelijke Gereformeerde Kerk) en het DB van OOK (ds. H.F. Klok, ds. D. Riemens en ds. H.D. Rietveld).

Wij nodigen ook u uit vrijdag 12 december om 19.30 uur in de Grote Kerk aanwezig te zijn bij deze gebedssamenkomst.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter