Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Week van Gebed 18-25 januari

Dorst? Dit is het thema voor de landelijke en interkerkelijke Week van Gebed.

Uitgangspunt is dit jaar het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 vers 7: Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef mij te drinken. Voor de Samaritaanse vrouw werd dit het belangrijkste gesprek uit haar leven. Daarom willen wij een week lang dagelijks nadenken over ons geestelijk leven, in de Bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.

Gebed

Voor deze week zijn er speciale folders beschikbaar met elke dag een kerngedachte over het thema uitgewerkt in een korte overdenking. Daarnaast worden er onderwerpen genoemd om te danken, belijden en voorbede te doen. De folders zullen ook in onze gemeente beschikbaar zijn. Er is een versie voor volwassenen, één voor tieners en één voor kinderen. U kunt deze vinden op zondag 18 januari bij de uitgang van de kerk om in de daaropvolgende dagen te gebruiken. Dat kan tijdens het persoonlijk Bijbellezen, maar is ook een pracht middel om te gebruiken in het gezin om op deze manier concreet aandacht te schenken aan het gebed. Tijdens deze Week van Gebed zullen er bidstonden gehouden worden in De Huiskamer (achter de Zeeman).

De Week van Gebed gaat uit van de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken. De EA is een missionaire netwerkorganisatie met als doel om het Evangelie voor iedereen hoorbaar en zichtbaar te maken zodat mensen Jezus in alle aspecten van hun leven willen navolgen.

Partners van de EA zijn o.a. de HGJB, de IZB en de GZB

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter