Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

USB-sticks gevraagd voor SDOK

NIJKERK - Voor Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) wordt er in de hervormde gemeente een USB-sticks inzamelactie georganiseerd.

SDOK vult uw/jouw gebruikte en nieuwe USB-sticks met het Woord van God en zorgt ervoor dat deze USB-sticks in Noord-Korea komen, zodat ze daar gebruikt kunnen worden om het evangelie te verspreiden. Meer informatie over de actie is te vinden op www.sdok.nl/usb

De USB-sticks kunnen ingeleverd worden in de Grote kerk en de Opstandingskerk in de daarvoor bestemde dozen in de hal bij de hoofdingang.

De USB-sticks kunnen ook ingeleverd worden bij Essenlaan 2 en Distelvlinder 3. We hopen eind februari veel USB-sticks aan SDOK te kunnen overhandigen. Alvast hartelijk dank voor ieders inzet.

hulp! SDOK

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter