Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Dabar

Dabar

Laat je enthousiasme niet bekoelen, laat je aanvuren door de Geest en dien de Heere. Romeinen 12.

Een kerk die in vuur en vlam staat voor Jezus! Jongeren met een passie om Jezus te verkondigen. Aanstekelijke christenen. Die heb je nodig om de camping op te gaan voor evangelisatiewerk.

 

Maar helaas, de kerk heeft vaak veel meer weg van een waakvlammetje dan van een vuurgloed. Hebben jongeren nog passie? En als ze die al hebben, gáán ze dan voor de zaak van Jezus? Zijn christenen nu zo aanstekelijk? Houd jezelf een spiegel voor en kijk wat er aan vuurgloed wordt weerkaatst.


Bij Dabar hebben we vorig jaar gekozen voor het thema In vuur en vlam, als uitdrukking van ons verlangen. Wij willen in vuur en vlam staan voor Jezus om zo ook aanstekelijk te zijn voor de kinderen, jongeren en volwassen die we deze zomer ontmoeten. Wie persoonlijk door de vlam van Gods liefde is aangestoken is hartelijk uitgenodigd om mee te werken. Ook al is dat soms maar een klein vlammetje. Er liggen beloften dat het door de Heilige Geest aangewakkerd kan worden tot een oplaaiend vuur. We worden er ook toe opgeroepen: Laat je aanvuren door de Geest. Dat heeft een missionaire spits. Vuur kan snel overslaan op de ander, de ander aansteken, verwarmen, verlichten.


‘Jij straalt zoveel liefde en vreugde uit. Zo zou ik ook wel gelovig willen zijn’, zei een tiener tegen een teamlid. ‘In vergelijking met een ‘gewoon’ recreatieteam, hebben zij zoveel passie voor de kinderen’, vertelt een ouder op de camping over het Dabar-team. ‘Het werkt verslavend’ schrijft een teamlid. Juist door met elkaar twee weken op te trekken en de liefde van Jezus Christus te laten zien, kom je zelf ook weer in vuur en vlam te staan.


Als ergens mensen in vuur en vlam gezet zijn, dan is dat wel in het bijbelboek Handelingenii. We lezen dat de Heilige Geest mensen in vuur en vlam zet voor Jezus. Op het Pinksterfeest waren en tongen als van vuur te zien die zich verdeelden over de aanwezigen. Dat vuur is niet meer gedoofd. De mensen die in aanraking komen met het vuur van de Heilige Geest gaan getuigen. Het vuur dat in Jeruzalem is ontstoken, verspreidt zich steeds verder, tot in Rome – het centrum van de toenmalige wereldmacht. Op allerlei verschillende manieren getuigen mensen van Jezus en komen mensen tot geloof. Er is ook tegenstand. Het vuur dreigt uitgeblust te worden door onderlinge verdeeldheid, ruzies, leugens. Van buitenaf probeert de boze het vuur met geweld uit te trappen. Soms smeult het vuur en is het nodig dat het wordt aangewakkerd. Handelingen is op en top een missionair boek.
Mensen komen in vuur en vlam te staan. Gebed speelt daarbij een belangrijke rol. Gods Geest komt op het gebed en ontsteekt een onuitblusbaar vuur in ons. Er komt een vuurgloed over ons lauwe hart. De Geest vuurt ons persoonlijk aan, door een woord, een lied, een gesprek. We hoeven niet tevreden te zijn met een waakvlammetje. De Geest geeft zoveel meer.
Blust de Heilige Geest niet uit. Oefen je in toewijding, gebed en volharding. Er is teveel dat het vuur wil uitdoven in je leven. Hoe voorkom je een geestelijke burn-out? In het evangelisatiewerk op de camping is juist het teammoment zo belangrijk. Samen Bijbelstudie-doen, bidden, zingen. Dat houdt de vlam brandend.
Wie dat vuur in zich voelt branden die houdt het niet voor zich. Het vuur van de Geest is altijd aanwakkerend. Het brengt tot getuigen. Zo word je instrument om de grote daden van God te verkondigen. Met de gaven die we ontvangen hebben.
Kijk eens hoe het vuur is aangewakkerd sinds Pinksteren. Als een lopend vuurtje gaat het evangelie over de hele wereld. Dit vuur zal niet meer worden gedoofd. Geweldig te zien hoe ook voor de komende zomer veel mensen hun vuur laten aanwakkeren om te getuigen van Jezus.

Ik bid: Kom Heilige Geest, stort op ons Uw vuur, en wakker de vlam in mij aan.
Ds. Davy Hoolwerf
Coördinator Dabar

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter