Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

PKN oneens met Van der Kaaij

Het staat er zo ontroerend aan het begin van het evangelie van Johannes:‘het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14). En vervolgens wordt dat Woord bij de naam genoemd: Jezus Christus. Deze woorden over Jezus zijn ‘ingeslagen’ in het leven van miljoenen mensen. Jezus heeft de harten geraakt van jonge kinderen, hij is meegegaan in het leven van volwassenen en hij is op de lippen van stervenden geweest. Volgens de evangelist Johannes komen in Jezus twee werelden samen: die van God en die van de mens. Tijd en eeuwigheid raken elkaar. ‘Waarlijk God en waarlijk mens’, zo luidt een beroemde uitspraak over Jezus uit de vroege kerk. Het duizelt je erbij en toch zit er zoveel muziek in, zoveel heil en zegen. Die kun je kwijtraken. Als het alleen maar over God gaat, verdwijnt de ‘echte’ mens. Als het alleen maar om een mens gaat, is God op afstand gekomen.

boekrol

Recent is ds. Van der Kaaij met een aantal uitspraken in het nieuws gekomen. Hij herkent in Christus een mythe, een diep besef dat je overal tegenkomt (vooral in Egypte), van een stervende en herrijzende god. Die mythe wordt voor hem op een bijzondere manier uitgedrukt in de naam Christus. Hij is van mening dat de Bijbel over déze Christus schrijft en hij gelooft in deze Christus. De Geest van deze Christus leeft in mensen. Om te geloven in deze Christus is het volgens ds. Van der Kaaij niet nodig dat er een historische Jezus heeft geleefd. Hij houdt het er zelfs op dat Jezus niet echt heeft geleefd. Dat geeft volgens hem niet, want het heilligt niet in de stof en niet in de tijd (of een stuk geschiedenis), maar in iets van binnen. ‘Christus’ geef daar uitdrukking aan. Ds. Van der Kaaij wil hiermee recht doen aan de geloofsbelijdenis van de kerk.

Hoe goed dit ook is bedoeld, ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de muziek zal stokken en ‘heil en zegen’ verloren gaat. Jezus Christus hing niet aan een mythisch kruis. Hij hing aan een echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld. De mythische Christus is misschien iets moois voor mensen die in de natuur leven. Niet voor niets linkt Van der Kaaij de mythe aan de opkomende en de ondergaande zon. Wij zijn wel mensen van de natuur, maar we zijn vooral mensen in de geschiedenis. De geschiedenis is vaak bar en boos. Er vinden moordpartijen plaats en kinderen gaan dood. In die wereld kwam de Zoon. De mythe rekent ons rijk. Maar zo rijk is de mens met zijn verbeelding niet. Hij ligt langs de kant van de weg, naakt en weerloos, ziek en zondig. Langs die weg kwam Jezus. We moeten niet terugvallen in de droomwereld van de mythe, maar wakker worden in het evangelie. Protestantse Kerk Nederland - Commentaar bij de tijd - dr A. J. Plaizier

Bron www.pkn.nl

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter