Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Informatieavond wo 27-5-15 bevrijdingspastoraat

NIJKERK- Het interkerkelijk bevrijdingspastoraat organiseert op woensdag 27 mei een informatieavond in De Fontein met Hans Maat en Jenö Sebök. De avond begint om 19.45 uur en heeft als thema ‘Een christen mag vrij zijn!’. Jenö Sebök vertelt:

• Wat betekent het als een christen niet vrij is?

Wij hebben van God een vrije wil gekregen, want zonder vrije wil kunnen we Hem niet liefhebben. Liefde laat zich niet dwingen. Toch kan het zijn dat je in bepaalde gebieden van je leven niet doet wat je wilt. Er lijkt een macht aan het werk te zijn die sterker is dan je wil. Dan ben je niet (volledig) vrij, maar gebonden. 

• Kan een christen bezeten zijn?

Nee, al kan het er soms (tijdelijk) wel op lijken. Bezetenheid komt overigens zelden voor. Dan hebben geesten volledig de controle overgenomen van iemands wil. Dat is nooit permanent. Er zijn altijd momenten waarbij de bezetene wel over zijn eigen wil beschikt en dan bijvoorbeeld hulp kan vragen. Een christen kan wel door demonen gebonden zijn. Dat wil zeggen: iemand heeft niet altijd de volledige controle over bepaalde gebieden van zijn wil. Boze geesten zijn de baas over dat terrein van zijn leven en maken daar de dienst uit. Dat hoeft overigens niet permanent te zijn. De gebondenheid kan zich af en toe openbaren, bijvoorbeeld als de demonen getriggerd worden. Een manier om inwonende boze geesten te triggeren is door Jezus te verheerlijken. Daar kunnen zij slecht tegen.

• Kunnen boze geesten en de Heilige Geest tegelijkertijd in dezelfde persoon wonen? Jazeker. In het Nieuwe testament wordt het lichaam van de christen vergeleken met een tempel waarin de Heilige Geest woont. In het Oude Testament (Ezechiël 8) wordt beschreven hoe de tempel van Jeruzalem vol zat met afgoden, terwijl de heerlijkheid des Heren de tempel nog niet verlaten had. Afgoden vertegenwoordigen boze geesten.

 

• Kunnen demonen binnenkomen nadat iemand christen is geworden? Meestal gaat het om demonen die al inwoonden voordat iemand zich tot Jezus bekeerd heeft. Maar als iemand zich na zijn bekering toch nog bezig houdt met occulte praktijken, dan houdt hij de deur voor demonen open. Dan kan het gaan om glaasje draaien, pendelen, waarzeggers of mediums raadplegen, of om occulte therapieën zoals reiki. Veel christenen doen daar aan.

• Hoe weet ik of ik gebonden ben? En als dat zo is, wat kan ik dan doen om vrij te worden? Wanneer je tegen je wil toch telkens weer bepaalde dingen doet en een groeiende weerstand voelt tegen Jezus Christus, de kerk, bidden, geestelijke liederen en de Bijbel, dan is de kans groot dat je gebonden bent. Stop dan met je occulte praktijken en zoek hulp bij een team voor bevrijdingspastoraat.

www.bevrijdingspastoraat-nijkerk.nl

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter