Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kom dienst

WWW.KOM dienst een ander geluid ……. Een www.KOM dienst staat voor “warm, welkom, waardevol ….. dus KOM!” kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van Nijkerk (Goede Herderkerk en Kruiskerk). Voel je welkom, fijn dat je er bent.

Vier enthousiaste mensen hebben begin 2014 het initiatief genomen, en de mogelijkheid gekregen, om een aantal keer per jaar een andere kleur te geven aan de kerkdienst op zondagmorgen. Het is een uitdaging om de diensten een open warme uitstraling te geven, waar mensen zich thuis mogen voelen. Met inspirerende muziek, woorden, beeldmateriaal, gebeden, gedichten etc wordt het een bijzondere viering. In de drukte van alle dag vind je rust en bemoediging op zondagmorgen. Iedereen is welkom in deze diensten, maar de initiatiefnemers streven er naar om vooral mensen te verwelkomen die inmiddels wat verder af staan van de kerk, of de jongeren die in de hedendaagse tijd ook een drukke “agenda” hebben.

kruiskerk

Bewust is er daarom voor gekozen om de dienst rond 10:30 uur te laten starten vooraf gegaan met koffie drinken en ontmoeting. Daarnaast gaat het niet alleen om de verpakking zoals audiovisuele middelen, maar vooral ook om de inhoud. Iedere www.KOM dienst wordt een actueel thema besproken. Binden, Boeien en Beschouwen zijn de rode draad tijdens de dienst. Er zijn inmiddels een aantal diensten geweest en de ervaringen zijn erg positief. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze diensten. Op 14 juni as. wordt opnieuw een www.KOM dienst gehouden in de Kruiskerk. Het thema is Verlangen naar…Dankbaarheid

 

We vieren in deze dienst het 25 jarig jubileum van gospelkoor Tin Speransa. Zij treden op en alles staat in het teken van Dankbaarheid. Dit koor komt oorspronkelijk uit Nijkerk. Dankbaarheid voor dit mooie jubileum past goed bij het gekozen thema in deze www.KOM dienst. De voorganger in deze dienst is Ds. K.J. van der Sloot. Hij staat stil bij de grondhouding in ons leven. Hoe ervaren wij het leven? De dingen die ons toekomen en gegeven worden. Dat geldt in het bijzonder bij een jubileum maar ook bij alle gewone dingen in het leven.

Staan we er voldoende bij stil om daar juist ook God dankbaar voor te zijn? Populair gezegd: Kennen we de waarde van Vitamine D (Vitamine Dankbaarheid)? Naast het koor werkt aan deze dienst ook de veelzijdig musicus en dirigent van Tin Speransa, Jaap Kramer, mee. Hij zal een aantal keer het orgel bespelen. Daarnaast speelt uiteraard de vaste begeleidingsband van Tin Speransa mee. Wij heten u van harte welkom in de www.KOM dienst op 14 juni a.s. vanaf 10:00 uur in de Kruiskerk aan de Venestraat. www.KOM dienst werkgroep Ineke Folkerts, Peter Hilgers, Marijke van Tent en Wim Vreeman

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter