Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Het evangelie midden in je stad

centrum kerk

Tim Keller heeft een boek geschreven "Centrum Kerk".  Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door oud Nijkerker prof. dr. Stefan Paas (Vrije Universiteit van Amsterdam  - J.H. Bavinck leerstoel en hoogleraar in Kampen). 17-4-2017

Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.

 

Medewerking verleenden Mechteld Jansen, Kees van der Kooi, Gert Noort, Herman Paul, Reinier Sonneveld, Sake Stoppels, Tim Vreugdenhil en Bart Wallet. Tim Keller is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Via zijn organisatie Redeemer City to City zijn tot nu toe meer dan 200 kerken geplant in 35 wereldsteden, waaronder Amsterdam.

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Den Hertog in Nijkerk.

Van harte aanbevolen.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter