Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Evangelistek

‘Van hart tot hart…’ In gesprek met een kind over het Evangelie

Kinderwerkers in de kerk of binnen het evangelisatiewerk: van harte welkom op de toerustingsavonden van Evangeliestek! Het thema van deze avond is: ‘Van hart tot hart…: In gesprek met een kind over het Evangelie.’ 

· Hoe gaan we een gesprek aan met kinderen over het geloof? 

· Zijn hier praktische handvatten voor? 

 

· Wat doe ik met moeilijke vragen? 

 

· Hoe zorg ik ervoor dat ik een goed gesprekje over het geloof met kinderen kan aanknopen tijdens de verwerking? 

 

· Welke vragen stel ik dan?

Tijdens deze avond worden er praktische handvatten gegeven over het in gesprek gaan met kerkelijke en niet-kerkelijke kinderen over het geloof. 

Iedereen die bij het kinder(evangelisatie)werk betrokken is, wordt van harte uitgenodigd. De avonden zijn op D.V.:

- 14 jan. in CGK Sliedrecht

- 27 jan.  in IJsselmuiden 

- 10 febr. in Veenendaal

Op de website van Evangeliestek kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden: www.evangeliestek.nl/toerustingsavond. 

Ook kunt u de nieuwe map met kinderevangelisatiemateriaal ‘Levensecht’ met 5 euro korting en zonder verzendkosten kopen tijdens de toerustingsavonden.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter