Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Gebedsnacht voor de vervolgde kerk

Binnenkort van 1 op 2 juni is weer de jaarlijkse gebedsnacht voor de vervolgde kerk georganiseerd door Open Doors. Tijdens de gebedsnacht wordt,  d.m.v. video getuigenissen en beelden uit de betreffende landen en gebieden, een indruk gegeven van christenvervolging in de wereld van vandaag. Informatie die je nooit vind in de media, maar  inspireert tot voorbede voor broers en zussen die letterlijk aan den lijve meemaken wat het betekent om te lijden voor de naam van Jezus. Wij nodigen jullie van harte uit om mee te bidden juist in die nacht. Dit jaar is de gebedsbijeenkomst in de Huiskamer van vrijdagavond 20:00 uur tot zaterdagmorgen 04:00 uur.

Ook dit jaar zal een medewerker van Open Doors een persoonlijk verslag doen en met ons meebidden voor een deel van de avond/nacht. Voor de goede orde, er is geen verplichting om de hele nacht te blijven. Velen houden dat om gezondheids- of leeftijdsredenen niet vol. Maar kom, schuif aan en bid een tijd mee. Hoe lang of kort je er bij bent, jouw gebed telt. Voor koffie en thee/water en wat eten om wakker te blijven wordt gezorgd.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter