Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Jona

Jona... je zou hem de slechtste zendeling uit de hele bijbel kunnen noemen. Het verhaal is zo bekend en dat is soms jammer. Dan denk je: Oh.. dat van Jona weet ik allemaal al. Toch is het goed om er nog een keer bij stil te staan. Als we Jona met Jesaja vergelijken valt op dat Jesaja bereid was om meteen te gaan, toen de Heere God aan hem vroeg: Wie wil er gaan?

Jona krijgt echter direct een opdracht. De Heere God zegt namelijk (in mijn eigen woorden): Jona, pak je spullen en ga naar Ninevé om de mensen daar te vertellen dat ze allemaal verloren gaan als ze zich niet bekeren.

Jona pakt zijn spullen, maar vlucht de andere kant op. Hij heeft er geen zin in en zelfs nadat hij uiteindelijk in Ninevé is gekomen en God de stad spaart, is hij niet blij. Hij is boos, omdat de mensen zich bekeren. Onvoorstelbaar... de Heere God had hem gebruikt om een hele stad te redden en Jona zit te chagrijnen dat ze niet verloren gaan.

Als je het zo leest dan denk je: wat voor iemand is die Jona? Is die nu zendeling en christen? We kunnen sowieso twee dingen leren van het verhaal van Jona: 1. Wees God gehoorzaam! 2. Vertrouw op God dat Hij je zal helpen als je van Hem een opdracht krijgt.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter