Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Vespers Nijkerk

NIJKERK - De kerken in Nijkerk houden in de week voor Pasen vespers, korte vieringen rond het lijden en sterven van Jezus Christus. De vespers worden gehouden in de zogeheten ‘stille week’, de week in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen.

Op Goede Vrijdag staan kerken wereldwijd stil bij de smartelijke dood van Jezus Christus, Gods zoon, aan een kruishout. Volgens het getuigenis van de Bijbel stierf Jezus voor de zonden van de wereld, en stond Hij op de derde dag weer op – dat wordt gevierd met Pasen.

De korte vieringen worden van maandag 6 tot en met zaterdag 11 april gehouden in de Kruiskerk in het centrum van de stad Nijkerk, van 21.00 tot 21.30 uur. De vespers worden ook uitgezonden via de lokale omroep. Via de website www.a1mediagroep.nl. Klik op ‘Televisie- Kijk live – A1 Regio TV’.

De avondwijdingen bestaan uit een of meerdere Schriftlezingen, een overdenking, gebed en muziek. Ze worden verzorgd door predikanten van De Fontein, de Grote Kerk, de Kandelaar, de Kruiskerk, de Levensbron en de Opstandingskerk.

De vespers en de diensten zijn goede manieren om belangstellenden te bepalen bij de betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus. Van harte welkom!

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter