Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

HSN bestaat 100 jaar

NIJKERK – Misschien heeft u het al gelezen of gehoord, maar het is dit jaar 100 jaar geleden dat de ‘Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nijkerk’ werd opgericht. Een eeuw later groeit en bloeit deze vereniging nog steeds, alleen is de naam in 1973 veranderd in ‘Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk’ (HSN). Oudere ‘Niekarkers’ kunnen zich vast nog de eerste Hervormde school in Nijkerk herinneren.

De officiële naam van de school was: de ‘Nederlands Hervormde School Spreuken 22:6’. Maar omdat deze naam bijna niet gebruikt werd, spraken de meeste Nijkerkers over de ‘Poppeschool’ naar een van de eerste voorzitters van de schoolvereniging, ds. A.F.P. Pop. De school was gevestigd aan de Spoorstraat. Later werd de naam veranderd in de ‘Eben-Haëzerschool’. Het pand staat nog steeds aan de Spoorstraat, maar is inmiddels verbouwd tot vier woningen. Voordat het tot de bouw van die eerste Hervormde school kwam, moesten wel wat hordes genomen worden. In Nijkerk bestond immers al een christelijke school, namelijk die aan de Groenestraat. Dit was echter een school van de ‘Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Nijkerk op de Veluwe’.

Na een kerkelijke strijd in de Nederlandse Hervormde Kerk, ook wel bekend als de Doleantie, groeide het verlangen naar een ‘Hervormde’ school. Vandaar dat op 17 juli 1919 de Hervormde Schoolvereniging is opgericht door ouders die behoefte hadden aan een school van hun eigen kerkelijke achtergrond. In 1920 werd de Lager Onderwijswet aangenomen waardoor het bijzonder onderwijs (waaronder de hervormde school zou vallen) recht kreeg op dezelfde financiële steun van de overheid als het openbaar onderwijs. Hierdoor hoefden christelijke scholen niet meer zelf alles door middel van giften en schoolgeld te bekostigen. Toen het echter ging over de locatie van de nieuwe school, barstte er in de Nijkerkse Courant een felle discussie los. Voor- en tegenstanders reageerden door middel van ingezonden stukken op elkaars standpunten, vaak op rijm. Uiteindelijk had de plek aan de Spoorstraat de voorkeur van de ledenvergadering boven de plek aan de Brink. En zo kon op 1 mei 1922 de school feestelijk worden geopend.

In 1950 werd het plekje aan de Brink alsnog in gebruik genomen als locatie voor de Rehobothschool; de tweede HSN-school. Later kwamen daar nog de Immanuëlschool, de Maranathaschool, de Ichthusschool, de Appelgaard, de Johannes Calvijnschool en de Hoeksteen bij. 100 jaar na oprichting is de HSN nog steeds een vereniging met een duidelijke, eigen, christelijke identiteit. De aangesloten scholen hebben op dit moment een kleine 1400 leerlingen onder hun hoede. Er wordt dan ook met dankbaarheid teruggekeken op de afgelopen 100 jaar. De HSN staat daar dit jaar op verschillende manieren bij stil. Zo zal er op woensdag 9 oktober aanstaande een jubileumviering gehouden worden in de Grote Kerk. Iedereen die zich verbonden voelt met de HSN is hier van harte welkom! Daarnaast is er vanaf woensdag 18 september tot en met woensdag 30 oktober een kleinschalige expositie in Museum Nijkerk waar bezoekers een indruk krijgen van 100 jaar onderwijs op HSN-scholen.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter