Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Op 16 juni gaat Ds D. Riemens met emeritaat.

NIJKERK - Op 16 juni gaat Ds D. Riemens met emeritaat. In een dienst van afscheid willen wij de Heere God bedanken dat Hij Ds. D. Riemens de kracht en het inzicht gaf zich zoveel jaren in te zetten voor de Gereformeerde Kerk. De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk en begint om 16:00. U bent allen welkom.

 

DS Riemens Nijkerk nicea

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter