Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Artikelen uit de Stad Nijkerk

Artikelen uit de Stad Nijkerk

Dak Grote Kerk

NIJKERK - Het dak van de Grote Kerk wordt binnenkort gerestaureerd. De houten kapcon - structie is plaatselijk fors beschadigd door de bonte knaagkever en houtaantastende schimmels (zwam). Verder zijn de leien op een aantal dakvlakken in slechte staat en aan vervanging toe. In de jaren 1921-1922 is het kerkdak geheel vernieuwd.

In de Tweede Wereldoorlog is het dak zwaar beschadigd geraakt en daarna, helaas niet altijd even zorgvuldig, her - steld. De afgelopen decennia heeft diverse keren bestrijding plaats-gevonden van houtaantastende insecten. Ook het afgelopen voorjaar heeft het hout een preventieve behandeling ondergaan. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de balken aangetast en muurplaten plaatselijk verteerd zijn.

Grote kerk

Leibedekking: Ook delen van de leibedekking gaan naar het einde van hun levensduur en moeten vervangen worden. Het hoge zuidelijk dakvlak boven het schip is er het slechtst aan toe, samen met de drie dakvlakken aan de kopse kant van het koor (de zogenoemde koorsluiting). Het hoge noordelijk dakvlak boven het schip kan nog zo’n 15 jaar mee en de andere dakvlakken nog minimaal 25 jaar. Het verschil in moment van vervangen heeft ook te maken met het gebruik van verschillende soorten leien en de manier waarop ze zijn aangebracht.

Gefaseerd: Het complete dakherstel wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase omvat herstel van de houtconstructie in combinatie met het eerste deel van de leivervanging. 

In samenwerking met de SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) wordt gewerkt aan de opstelling van een compleet restauratieplan. De voorlopige kostenraming komt, voor de eerste fase, uit op circa € 700.000.

 

Week van gebed

NIJKERK - MissieNederland (voormalig EA/EZA) organiseert van 17 t/m 24 januari weer de jaarlijkse Week van Gebed.

Het thema is dit jaar ‘Het woord is aan jou’, naar aanleiding van de woorden uit 1 Petrus 2 vers 9: ‘opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. Deze woorden van Petrus nodigen uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Wij brengen dit initiatief graag onder de aandacht van gezinnen, omdat het materiaal gezinnen kan ondersteunen bij het gezamenlijk bidden en Bijbel lezen.

week van gebed

Daarom zullen op zondag 17 januari gebedsfolders liggen bij de uitgangen van de kerken. Er zijn dit jaar twee soorten folders: één voor volwassenen/ gezinnen (één per gezin) en één voor tieners. Neem deze folders vooral mee! De Week van Gebed is ook bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. In Nijkerk is hier- voor vanaf zondag 17 januari t/m zaterdag 23 januari iedere avond gelegenheid in de Huiskamer, Oosterstraat 2a (achter de Zeeman). Deze gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur. Jong en oud zijn hier van harte welkom!

Sing-inn 2015

Nijkerk - Op zaterdag 26 september 2015 is opnieuw een sing inn gehouden vanuit de NICEA kerken.

De band stond dit keer anders opgesteld en nu met het gezicht naar het Waaggebouw toe . Er was veel publiek. Er werd goed meegzongen. De foto's spreken voor zich. Met dank aan Harry Koelewijn die de foto's beschikbaar stelde.

Veel publiek tijdens de sing inn.

 

Ochtend voor Vrouwen wo 11-11-15

NIJKERK - Al meer dan 25 jaar worden in Nijkerk twee keer per jaar open vrouwenochtenden georganiseerd. Werkgroep De werkgroep die de ochtenden organiseert, bestaat uit zeven vrouwen uit verschillende kerken.

Het doel van deze ochtenden is om met een groep ongedwongen bij elkaar te zijn in de Naam van Jezus om: elkaar te bemoedigen, door middel van een spreekster/spreker opgebouwd te worden, en in aanraking te komen met God en Zijn Woord. Dit alles gebeurt door met elkaar te praten over wat samenbindt, op grond van de Bijbel.

De spreker van deze ochtend is Dirk van Genderen. Hij heeft als onderwerp Gebroken dromen. Soms gaat het in ons leven anders dan we hadden gehoopt. Je krijgt te maken met teleurstelling, tegenslag, ziekte, verdriet… Je droomt breekt. En je schreeuwt het misschien uit: ‘Heere, waarom?’ Hij wil ons leren alles los te laten en in Zijn hand te geven. Hij wil ons een nieuwe droom geven… Bent u ook benieuwd wat Dirk van Genderen hierover weet te vertellen?

goede herderkerk nijkerk

De eerstvolgende ochtend is op woensdag 11 november. De ochtend vindt plaats in ’t Trefpunt, onder de Goede Herderkerk. Vanaf 9.00 uur is er koffie, de aanvang is van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Alle vrouwen die geïnteresseerd zijn (ook als zij geen directe relatie met een kerk hebben), zijn van harte welkom om deze ochtend (en de volgende ochtenden) bij te wonen!

Voor informatie: Mirjam de Greef: 0332581717

WWW.KOM dienst een ander geluid

NIJKERK - ……. Een www.KOM dienst staat voor “warm, welkom, waardevol ….. dus KOM!”. In de Gereformeerde Kerk van Nijkerk ben je altijd welkom en vinden we het fijn dat je er bent. Vier enthousiaste mensen hebben begin 2014 het initiatief genomen, en de mogelijkheid gekregen, om een aantal keer per jaar een andere kleur te geven aan de kerkdienst op zondagmorgen.

Het is een uitdaging om de diensten een open warme uitstraling te geven, waar mensen zich thuis mogen voelen. Centraal staat: ontmoeten, bemoedigen, ontroeren, beleven en vieren. Met inspirerende muziek, woorden, beeldmateriaal, gebeden, gedichten etc wordt het een bijzondere viering. In de drukte van alle dag vind je rust en bemoediging op zondagmorgen. Iedereen is welkom in deze diensten. De initiatiefnemers hopen ook mensen te verwelkomen die inmiddels wat verder af staan van de kerk en jongeren die in de hedendaagse tijd ook een drukke “agenda” hebben.

Kom 1

Om die reden begint de dienst om 10:30 uur met daar aan voorafgaand gelegenheid voor een kop koffie drinken en ontmoeting. Het gaat zeker niet alleen om de verpakking zoals audiovisuele middelen, maar vooral ook om de inhoud. Iedere www.KOM dienst heeft een actueel thema. Zo proberen we de oude bijbelverhalen naar het nu te halen. Er zijn inmiddels een aantal diensten geweest en de ervaringen zijn erg positief. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze diensten.

In 2016 zijn 5 www.KOM diensten gepland. Op 11 oktober as. wordt opnieuw een www.KOM dienst gehouden in de Goede Herderkerk. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Steeds weer met nieuwe mensen erbij gaan we er weer een fijne viering van maken!! Wij heten u van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is er tijd voor ontmoeting. De dienst begint rond 10.30 uur. www.KOM dienst werkgroep Ineke Folkerts, Peter Hilgers, Marijke van Tent en Wim Vreeman

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter