Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Viaduct in Milau in Zuid Frankrijk

Sommigen van jullie hebben deze zomer de brug over de Tarn gereden over de autoroute A75 tussen Clemont –Ferrant en Beziers. Deze A75 is daardoor  een snellere verbinding door Midden Frankrijk van Parijs naar Barcelona.


Onlangs zag ik een documentaire van de architect van deze brug: Norman Foster. Als je de website van fosterandpartners.com bezoekt dan raak je onder de indruk van de scheppingskracht van dit Buro. Een van de Partners van Norman was zijn eigen vrouw. Samen vertrekken ze naar Amerika, gaan failliet en komen terug naar Londen. Ze besluiten om samen opnieuw te beginnen: nu wereldwijd want er is altijd wel ergens een crisis en tegelijk is er elders weer een opleving. Zo gezegd zo gedaan. Prachtige bouwwerken maakt het Buro nu over de hele wereld. Norman zelf is een heel gedreven persoon: ’s morgens om 6 uur is hij al op de bouwplaats  om te inspecteren of alles wel naar zijn architectonische wens is.


Maar dan overleed zijn vrouw na een korte ziekte. De journalist vraagt hem hoe hij dan wel verder kon? Zijn antwoord is verrassend. Natuurlijk had ik een periode van rouw maar ik kon me oprichten doordat haar liefde een richtpunt werd in mijn bestaan en daardoor kan ik ook verder. En nog mooiere bouwwerken werden gemaakt, de opdrachten stromen binnen.

Toen ik dat hoorde schoot als in een flits het sterven van Christus aan mij voorbij: kan dat? Zijn liefde voor mij als richtpunt in ons bestaan hier op aarde. De architect van deze aarde gaf zijn leven voor ons: uit liefde. Alles wat verkeerd ging heeft hij geheeld en hierdoor kunnen we verder.

Een mooie ondersteuning daarin vinden we in Titus 2 vs 4 en volgende. Het ging niet goed tussen God en mensen “Maar toen”, zo beginnen deze verzen:
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered. In de tekst is sprake van de vernieuwende kracht van de Heilige Geest en dat we door zijn genade als rechtvaardigen zijn aangenomen. Ja, dat er sprake zal zijn van een eeuwig leven.

Jezus zelf geeft later een diepere dimensie aan het begrip liefde. Eerst was gezegd: “heb je naaste lief als jezelf” Leviticus 19: 18. In Johannes 13: 34 voegt hij daar nog iets aan toe: “heb elkaar lief… zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben”. Goed voornemen!

Jan van der Vegt

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter