Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Dak Grote Kerk

NIJKERK - Het dak van de Grote Kerk wordt binnenkort gerestaureerd. De houten kapcon - structie is plaatselijk fors beschadigd door de bonte knaagkever en houtaantastende schimmels (zwam). Verder zijn de leien op een aantal dakvlakken in slechte staat en aan vervanging toe. In de jaren 1921-1922 is het kerkdak geheel vernieuwd.

In de Tweede Wereldoorlog is het dak zwaar beschadigd geraakt en daarna, helaas niet altijd even zorgvuldig, her - steld. De afgelopen decennia heeft diverse keren bestrijding plaats-gevonden van houtaantastende insecten. Ook het afgelopen voorjaar heeft het hout een preventieve behandeling ondergaan. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de balken aangetast en muurplaten plaatselijk verteerd zijn.

Grote kerk

Leibedekking: Ook delen van de leibedekking gaan naar het einde van hun levensduur en moeten vervangen worden. Het hoge zuidelijk dakvlak boven het schip is er het slechtst aan toe, samen met de drie dakvlakken aan de kopse kant van het koor (de zogenoemde koorsluiting). Het hoge noordelijk dakvlak boven het schip kan nog zo’n 15 jaar mee en de andere dakvlakken nog minimaal 25 jaar. Het verschil in moment van vervangen heeft ook te maken met het gebruik van verschillende soorten leien en de manier waarop ze zijn aangebracht.

Gefaseerd: Het complete dakherstel wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase omvat herstel van de houtconstructie in combinatie met het eerste deel van de leivervanging. 

In samenwerking met de SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) wordt gewerkt aan de opstelling van een compleet restauratieplan. De voorlopige kostenraming komt, voor de eerste fase, uit op circa € 700.000.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter