Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Back to Ghana...

Door Maria Stoorvogel.

NIJKERK - 'Omdat wij perspectief willen bieden aan kinderen bij wie het aan het meest nodige, namelijk ouders en liefde, ontbreekt’, zeggen Michael en Marina, als ik hen vraag waarom ik hun project Stichting Blessed Home zou moeten steunen. 'Wij willen proberen iets van onze rijkdom, opgegroeid in een warm liefdevol gezin, uit te delen aan de straatkinderen in Ghana, die na hun geboorte in een ziekenhuis door de ouders om vele redenen (meestal financiële) worden achtergelaten'.

Waarom Ghana: Vijf jaar geleden deed Marina Schuurman uit Nijkerk vrijwilligerswerk als verpleegkundige in Ghana. Zij ontmoette daar Michael en werd verliefd. Terug in Nederland bleek die verliefdheid uit te groeien tot liefde. Michael kreeg een verblijfsvergunning in Duitsland, Marina ging daar in de omgeving werken en na verloop van tijd trouwden zij in Ghana. Ze wonen nu vlak over de grens van Nederland en hebben zich de laatste jaren afgevraagd wat ze met hun leven willen doen. Het leven in Europa ervaren ze als gestrest o.a. door het 'telkens meer'. Beiden willen iets betekenen voor mensen die minder bedeeld zijn. De zorg voor kinderen spreekt hen daarbij het meeste aan.

Marina ghana

Doel: Samen met hun contactpersoon hebben ze 4000 m2 grond vlakbij de hoofdstad Accra (Winneba) kunnen kopen en zijn nu in onderhandeling over de bouw van Blessed Home, dat ruimte moet bieden aan 12 kinderen. De Stichting wil deze kinderen een toekomst bieden in Ghana. Dat willen Michael en Marina doen door hen structuur te bieden in het leven, hun te activeren naar school te gaan en een opleiding te volgen. 'De blijde boodschap van het evangelie zal hierbij onze leidraad zijn. We proberen het kleinschalige project binnen drie jaar van start te laten gaan. Het is de bedoeling dat de Stichting Blessed Home op termijn financieel op eigen benen komt te staan'.

 

Subdoelen: Tegenwoordig zijn er veel jongeren die graag in het buitenland werkervaring willen opdoen. Stichting Blessed Home wil voor deze jongeren passend werk (of een stageplek) proberen te vinden. Zij zullen nauw met ziekenhuizen, scholen en kinderopvang gaan samenwerken. 'Voor toeristen die Ghana bezoeken willen wij ruimte bieden om te logeren bij Blessed Home. We willen een guesthouse realiseren met zes tot tien kamers. Met het onderdak bieden aan stagiaires en het draaien van zo'n guesthouse, zullen we financiële middelen genereren zodat het weeshuis zelfstandig kan draaien. De lokale bevolking zal 'vaste krachten' moeten leveren en daarbij zal ook vrijwilligerswerk geactiveerd worden'.

Financiële middelen: In Nederland wordt naar donateurs en sponsoren gezocht – particulieren en bedrijven - om de start van dit project mogelijk te maken. De ANBI-status is voor de Stichting reeds verkregen. Ook kerkcollectes, maaltijden en andere activiteiten zullen geld moeten opbrengen. Penningmeester: Martin Schuurman Nijkerk, Banknummer: NL82 TRIO 0391 1680 37 Voor meer info zie: www.blessedhomeghana.org.

Stichting Blessed Home - Nijkerk, Michael en Marina Arhin-Schuurman

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter