Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Goed boos met Gerard van de Schee

NIJKERK - Wij nodigen u/jou uit voor een vrouwenochtend op woensdag 9 november a.s. in ‘Het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk. Het thema zal zijn: ‘Goed Boos’ .

Een thema dat niet zo vaak ter sprake komt. Wat zegt de Bijbel hierover? Aan de hand van zijn boek Goed Boos zal Gerard v.d. Schee hier meer over vertellen.

Vanaf 09.00 uur is er koffie. De ochtend is van 09.30 tot 11.30 uur.

Goed Boos van de Schee

Om de kosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Deze bijeenkomst is een initiatief van een groep vrouwen uit verschillende kerken, die samen met andere vrouwen zoeken naar hoe we in alle facetten van ons leven God erbij kunnen betrekken en kunnen leven tot Zijn eer.

De vrouwenochtend is vooral een ochtend om te delen en elkaar te bemoedigen.

Voor meer informatie: Mirjam de Greef 033 - 2581717

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter