Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Stichting Hoepel

Deze Nijkerkse stichting verleent hulp in Oost-Europa, maar ook in Nederland. De hoofdactiviteit is het inzamelen van kleding. De doelgroep verschilt per keer. Soms gaat het om hulp aan een individueel persoon. Een volgende keer wordt een groep mensen of een collega stichting geholpen. 

Een eenvoudige maar veelbetekenende vorm van hulpverlening is bijvoorbeeld een alleenstaande moeder helpen bij het kleden van haar kinderen. Gelukkig ontvangt de stichting doorlopend veel mooie kleding waardoor er zonder al teveel moeite aan dergelijke verzoeken voldaan kan worden.

Hoepel Nijkerk

De stichting is jaren uitsluitend actief geweest in Hongarije. Sinds vorig jaar is ook een aantal projecten in Roemenië aan de activiteiten toegevoegd. Buiten de grote steden bestaat er in Roemenië een ongekende armoede. Vooral de zwakkeren in de samenleving ondervinden hiervan de gevolgen. De opvang van weeskinderen en de verzorging van ouderen laat structureel veel te wensen over.

In Roemenië werkt stichting Hoepel samen met een Nederlands echtpaar, Harmen en Janny Hulsman, die vroeger in Voorthuizen woonden. Naast het runnen van een groot akkerbouwbedrijf houden zij zich bezig met hulpverlening. Bij het akkerbouwbedrijf staat een grote hal die beschikbaar is om hulpgoederen in op te slaan. Vanuit deze hal worden hulpgoederen van stichting Hoepel verspreid naar de verschillende projecten. Vanuit Nederland wordt aangegeven welke goederen bestemd zijn voor welke projecten. Janny zorgt ervoor dat de goederen uiteindelijk op de plaats van bestemming terechtkomen. Daarnaast levert de stichting ook goederen voor projecten die door Janny zelf gesteund worden.

Het bestuur van stichting Hoepel wordt gevormd door Aalt Rakhorst, Corrie Mostert, Willy Rakhorst, Wil Guliker, Johan van de Broek en Hein Guliker. Een enthousiast team van mensen die veel voor anderen over hebben, gemotiveerd door de christelijke naastenliefde.

Op twee adressen kan kleding worden ingeleverd: Holkerweg 66 te Nijkerk en Van Noortstraat 27 te Nijkerkerveen. Ook kan men helpen door andere goederen voor hulpverlening beschikbaar te stellen.

Uiteraard is het mogelijk een gift te storten op rekening 40.72.35.183 ten name van Stichting Hoepel te Nijkerk. Donateur worden is ook mogelijk. Op de website www.stichtinghoepel.nl staat hoe dat kan.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een transport naar Roemenië. Totaal gaat het om ongeveer 65 m³ aan hulpgoederen. Volgens verwachting zullen deze goederen in de loop van april op hun eindbestemming aankomen. Er gaat onder andere een complete inrichting voor een gaarkeuken mee. Daarnaast gaan er zoals gebruikelijk ook weer veel kleding, schoenen, speelgoed, beddengoed en klein huishoudelijke artikelen mee.

Wilt u meer weten over de stichting of wilt u zien hoe het sorteren en inpakken er in de praktijk aan toe gaat, aarzel dan niet en laat dit weten. Dit kan via het contactformulier op de website (www.stichtinghoepel.nl) of via (033) 2470622.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter