Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Ochtend voor Vrouwen met Esther Vorsterman-van Oijen

NIJKERK- Voor de allerlaatste keer, nodigen wij u /jou uit voor een vrouwenochtend op woensdag  29 maart  a.s. in ‘het Trefpunt’ onder de Goede Herderkerk.  Op deze ochtend hoopt  Esther Vorsterman-van Oijen  naar Nijkerk te komen.

Als veelgevraagd spreekster is Esther te horen en te zien op conferenties, vrouwendagen, in diverse kerken en op de tv bij Family7. Ook kom je korte inspiratiemomenten van haar tegen op de bemoedigingssite.nl. Na het afronden van de studie  Psycho-Sociale Therapie is Esther in het dagelijkse leven gaan werken als coach bij  kindercentrum Bzzzonder en als JOP jongeren werker voor een  kerk. In de weekenden geeft  ze (s)preek beurten en (cre-actieve)workshops door het hele land. Haar passie is om op unieke wijze  Gods bevrijdende liefde uit te delen.  Ze verstaat de tijd waarin ze leeft. Ook weet ze net zoals in Esther het Bijbelboek en inspirerende voorbeeld zo doeltreffend staat verwoord: “Wie weet of je niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid hebt verkregen”. 

Het thema van de ochtend op 29 maart in Nijkerk zal zijn: ‘Gedenkstenen’.  Esther zal het hebben over stenen oprichten in je leven. Dit doet ze aan de hand van het Bijbelverhaal van Jozua die bij het binnentrekken van het beloofde land van God twaalf stenen moest oprichten als een gedenkteken. Jozua moest dit zowel aan de oever van de rivier de Jordaan doen, het dal, als bij het hoger gelegen Gilgal.  Kijkend naar onze eigen levens hebben we allemaal dieptepunten  en hoogtepunten. Bij zo’n ingrijpend moment in je leven mag je figuurlijk een steen oprichten als herinnering dat God bij je was tot dan toe. Bovenal mag je vooruitkijken naar wat nog gaat komen, met de zekerheid dat Hij er dan ook bij zal zijn.

 

 

 

 

Een mooi en toepasselijk onderwerp voor onze laatste ochtend. Na 28 jaar gaan we stoppen met de vrouwenochtenden. We kijken met dankbaarheid terug (gedenksteen) op de goede ontmoetingen die er waren.  Zoals altijd staat koffie met wat lekkers, vanaf 9.00 uur klaar. We beginnen om 9.30  tot 11.30 uur. Om de kosten te dekken zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

 

 

 

De ochtenden zijn ooit begonnen nadat de Evangelische Omroep vrouwenochtenden in het land ging organiseren. In Nijkerk hebben toen  vrouwen uit verschillende kerken een werkgroep opgericht.  Heel veel verschillende sprekers zijn op de vrouwenochtenden te gast geweest zoals in 1995 Majoor Bosshard van het Leger des Heils. Omdat de Goede Herderkerk nu overgaat naar De Ark is het moment gekomen om te stoppen met de vrouwenochtenden.

 

 

 

De interkerkelijke werkgroep vrouwenochtenden bestaat uit  Helene, Margriet, Bertha, Rietje, Betty

 

en Mirjam.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter