Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Zondagavondzang in Arkemheen

Alida, zondagavondzang in Arkemheen, wat houdt dat  in? Elke eerste en derde zondag van de maand verzorgen gemeenteleden van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) voor de bewoners van verzorgingshuis Arkemheen een muzikale en spirituele bijeenkomst. Het initiatief daartoe nam Alida van Hout.

 

 

Alida, wanneer ben je hiermee begonnen en wat was de aanleiding?

Dat was een bezinning in onze kerkelijke gemeente in 2005 over ‘wat kunnen wij betekenen in onze directe omgeving voor onze medemens?’. Ik werkte in het hospice in Arkemheen en hoorde van de activiteitenbegeleidster van zorgcentrum Arkemheen dat sommige bewoners zich op zondag eenzaam voelden.
We hebben als gemeente van Nijkerk-West toen bedacht dat we zondagavond geestelijke liederen met hen konden gaan zingen. Eerst gebeurde dat op de eerste zondag van de maand.  Verleden jaar vroegen de bewoners om meer. We hebben toen Nijkerk-Oost gevraagd mee te draaien. Sindsdien wordt ook de derde zondag van elke maand de zondagavondzang gehouden.

Hoeveel bezoekers zijn er en wat zijn de reacties?

Er komen gemiddeld 20 tot 25 bewoners per avond, van wie sommigen door gemeenteleden worden opgehaald van hun kamers. Via de huistelefoon kunnen mensen die niet kunnen komen, toch meeluisteren. De reacties zijn positief.

Waarom denk jij dat deze zangavonden in een behoefte voorzien?

We horen regelmatig dat de bewoners ernaar uitzien. Door de jaren heen zijn diverse bewoners overleden, maar er zijn steeds weer nieuwe belangstellenden. Bij een enquête over de activiteiten in Arkemheen scoorde de zondagavondzang hoog in waardering.

Hoe functioneren de vrijwilligers op zo’n avond?

De vrijwilligers zingen mee, helpen sommige bewoners met het opzoeken van de liederen in de liedbundel, schenken koffie en thee en brengen de bewoners weer terug naar hun kamers enzovoorts.  Het is mooi om te zien dat ook jongeren meekomen met hun ouders. Zij helpen met het uitdelen van de liedbundels en programma’s, schenken koffie en thee, zingen enthousiast mee en ruimen de kopjes op na afloop. Hoezo generatiekloof?

Er komen ook mensen uit de omgeving van Arkemheen? Hoe komt dat?

Sinds afgelopen jaar worden bewoners van de flats in de Oranjelaan uitgenodigd. Geregeld is er een aantal van hen aanwezig. De activiteitenbegeleiding van Arkemheen doet tijdig uitnodigingen in de brievenbussen, zodat men vooraf op de hoogte is.

Hheb je nog wensen t.a.v. deze avonden voor de toekomst?

Meer vrijwilligers zijn welkom. In principe is iedereen welkom om te komen helpen op elke eerste en derde zondag van de maanden september t/m juni. De avonden beginnen voor hen om 19.30 uur en duren tot 21.15 uur. Het geeft veel voldoening om samen met ouderen de lof van God te bezingen en indirect een bijdrage te mogen leveren aan het verminderen van hun eenzaamheid op zondag.

De zondagavondzang Arkemheen vindt plaats iedere 1e en 3e zondag van de maand van 20.00 – 21.00 uur.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter