Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Focus traject Hervormde Gemeente Nijkerk.

NIJKERK - De Hervormde Gemeente Nijkerk is recent gestart met het Focus traject. In deze gemeente is er behoefte ontstaan om het missionair gemeente zijn (het goede nieuws van Jezus aan anderen vertellen) beter vorm te geven. Na een zoektocht die een behoorlijke tijd heeft geduurd is uiteindelijk gekozen voor een Focus traject. Dit traject is ontwikkeld door de IZB – zending in Nederland - uit Amersfoort.

Zoals in veel gemeenten was ook in Hervormd Nijkerk het evangelisatie werk belegd bij een kleine commissie die zich bezig hield met allerlei verschillende activiteiten. Te denken valt aan het verspreiden van folders, het bezoeken van gemeenteleden en het openstellen van de Grote kerk in Nijkerk tijdens de zomervakantie.

Grote kerk nijkerk

 

In eerste instantie is er een beleidsplan gemaakt hoe het missionair gemeente zijn c.q. het delen van het goede nieuws van de Heere Jezus met anderen - vorm moest krijgen. Bij het onderzoek dat hieraan vooraf ging bleek dat het belangrijk was om een groter deel van de gemeente in te schakelen. Daarom is de IZB – zending in nederland om advies gevraagd. Zij kwamen vervolgens met het aanbod om de Hervormde Gemeente Nijkerk gedurende een periode van 2 jaar intensief te begeleiden via een Focus traject.

Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. Een belangrijk uitgangspunt van het focus traject is dat de bezinning op het delen van het goede nieuws van Jezus met anderen op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente.

Een focustraject is een leerproces, met twee belangrijke doelen: - In de eerste plaats een oproep tot persoonlijke verandering. Een verandering naar binnen die wordt bewerkt door samen dieper in gesprek te gaan over de vraag wat geloven betekent voor ons gewone dagelijks leven. Daarbij komt aan de orde wat het betekent om Jezus Christus beter te leren kennen.

Tegelijkertijd beoogt het focustraject een hernieuwde beweging naar buiten te zijn. Gemeenteleden worden gestimuleerd meer oog te hebben voor mensen waar zij mee in contact komen. Juist ook voor mensen die niet geloven. Het gaat daarbij om de vraag hoe geloven verbonden wordt met het leven van elke dag: werk, gezin en de plaats waar wij wonen.

Tijdens kerkdiensten en op de verenigingen wordt verder vorm gegeven aan het traject. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat de IZB - zending in Nederland - heeft ontwikkeld. Het materiaal start met een Bijbelstudie die bedoeld is voor de persoonlijke bezinning. Vervolgens komt in het materiaal een opdracht aan orde die helpt om geloven in de praktijk verder vorm te geven.

Een van de opdrachten word triade (gesprek tussen 3 personen) genoemd. De bedoeling van de triade is om aan anderen te laten zien dat geloven ook nu nog actueel is. Daarom trekken gemeenteleden veelal in groepjes van 3 personen er op uit om een bijbel studie te doen in een restaurant of café. In dit opzicht herhaalt de geschiedenis zich. Ook ten tijde van de welbekende Nijkerkse beroeringen was het gewoon om in een horeca gelegenheid de bijbel open te doen. Nu zien we dat weer gebeuren en doet Nijkerk zijn naam eer aan, want de naam Nijkerk stamt tenslotte af van de woorden Nieuwe Kerk.

Meer informatie vindt u op www.hervormdnijkerk.nl en www.izb.nl/focus

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter