Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Jennine Rook over ‘vrij zijn’

NIJKERK - Op woensdag 23 mei wordt om 20.00 uur in De Ark (Willem Alexanderplein 14) een informatieve bijeenkomst georganiseerd door het interkerkelijke team bevrijdingspastoraat in Nijkerk. Iedereen is welkom op deze avond met als thema ‘Born to be free’ (geboren om vrij te zijn). Jennine Rook is geregistreerd begeleidingsdeskundige en trainer; tevens is ze supervisor en coach en zeer ervaren op het gebied van pastoraat en van therapie. Vanuit de Stichting Kidron te Amsterdam, werkt ze samen met haar echtgenoot op het gebied van pastoraat en therapie en zetten zij hun jarenlange ervaring op dit gebied in. Jennine ‘s drive is het om mensen te laten ontdekken wat het betekent om ‘in Christus’ werkelijk vrij te zijn.

Christen gemeente de Ark

Wat is vrij zijn eigenlijk? Jennine legt uit dat je vrij voelen iets heel persoonlijks is. Als er twee mensen in dezelfde situatie zijn, kan de een zich vrij voelen en de ander niet. Je vrij voelen heeft blijkbaar meer met jezelf te maken dan met je omstandigheden. In Nederland leven we in een ‘vrij’ land maar wat is eigenlijk nodig om je vrij te voelen? Jezus zegt: ‘Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles’. Voor Jennine is dat de belangrijkste voorwaarde om je vrij te voelen. Er zijn zoveel mensen die meer van de ander houden dan van zichzelf. Dan ben je niet vrij om Gods Liefde voor jezelf werkelijk aan te nemen en ook voor jezelf te zorgen.

De vraag is wat kan mensen belemmeren om zich vrij te voelen? Jennine: “Wat anderen van ons denken (of wat we denken dat anderen van ons denken) is vaak de grootste belemmering om je ‘vrij’ te bewegen in je leven. De manier waarop je naar God kijkt kan ook een onvrijheid geven. Wanneer je bijvoorbeeld van God van alles moet en andere dingen niet mag. Dan is er angst voor Gods oordeel”. Christenen geloven dat God vrij maakt. God gebruikt daarbij soms mensen.

Als een mens zich niet vrij voelt door wat dan ook: kan hij dan het beste naar een hulpverlener of naar bevrijdingspastoraat? Jennine laat weten dat dit best een lastige vraag is. Het allerbelangrijkste is dat er een klik is tussen de hulpvrager en begeleider. Onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat de relatie tussen de hulpvrager en hulpverlener (al dan niet professioneel) belangrijker is voor het resultaat dan de kennis en vaardigheden van die hulpverlener. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat je een ander niet verder kunt helpen dan jij zelf gekomen bent.

Graag vertel ik daar op 23 mei meer over. Ik gebruik daarbij ook veel praktische voorbeelden om zaken duidelijk te maken. Wat mensen vooral nodig hebben is dat er niet over hen geoordeeld wordt. Jennine: “Pastoraat en therapie kunnen best confronterend zijn, doordat oude pijn naar boven komt. Of wanneer je erachter komt dat de manier waarop je de dingen aanpakt niet handig zijn. Dan is het zó belangrijk dat je als hulpverlener liefdevol aanwezig kan zijn en geen adviezen gaat geven”. Je echt vrij voelen is zo fantastisch! Het is wat David zegt: ‘Met mijn God spring ik over een muur’. Dan kun je het leven samen met God aan: zelfs als het moeilijk is.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter