Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Open kerk Nijkerk

De kerken in Nijkerk zijn elke zondag open.

Enkele keren per jaar is er in Nijkerk speciaal een open kerk voor jou als je lang of nog nooit de kerk van binnen hebt gezien.

Eén van de kerken die meedoet stelt dan zijn deuren open voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof.

Tijdens die Open Kerk wordt het evangelie van Jezus Christus uitgelegd. Telkens staat daarbij een ander thema centraal. Bij dit thema worden christelijke liederen gezongen en er is vaak een bijzondere activiteit om je tot nadenken te zetten.

Er worden Bijbelgedeelten gelezen die passen bij het thema en er wordt een korte meditatie (een soort preek) gehouden, meestal door een dominee.

Oen kerk nijkerk NICEA

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|