Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-21 07:33:57' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Restauratie dak Grote kerk

Een monumentaal kerkgebouw als de Grote kerk vereist de nodige aandacht om in goede conditie te blijven. Jaarlijks wordt ze geïnspecteerd door de Monumentenwacht en onze eigen onderhoudscommissie. Onderhoud vindt plaats n.a.v. hun rapportage en bevindingen.

De afgelopen decennia heeft er diverse keren bestrijding plaatsgevonden van hout aantastende insecten in de kapconstructie. Ondanks deze bestrijding moet het dak gerestaureerd gaan worden om schade te herstellen en de kap in stand te houden voor de toekomst. Het onderhoud aan de Grote kerk is kostbaar.

Omdat het gebouw een rijksmonument is, kunnen we gebruik maken van de z.g. BRIM rijkssubsidieregeling. Deze regeling is de afgelopen jaren echter sterk versoberd en daardoor te mager om daarbinnen de restauratie van het kerkdak te gaan uitvoeren.

Ook is er momenteel geen geschikte provinciale subsidieregeling beschikbaar. Uitvoering van het restauratiewerk hoeft niet direct morgen te gebeuren, maar kan ook niet nog vele jaren uitgesteld worden. In de voorbereiding is er onderzoek gedaan naar de staat van de kapconstructie, de aantasting van het hout in kaart gebracht en de kwaliteit van de leibedekking beoordeeld. In samenwerking met de SBKG wordt er gewerkt aan de opstelling van een compleet restauratieplan zodat we snel kunnen reageren als er zich een goede subsidieregeling aandient. Wel is het noodzakelijk om tussentijds nog een preventieve behandeling, tegen verdere houtaantasting door de bonte knaagkever, uit te voeren. Dit zal de komende maand gaan gebeuren. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

kerk nijkerk

Stiltebijeenkomsten De Fontein

 

 

Nijkerk- In de week vóor Pasen houdt De Fontein stiltebijeenkomsten in de kerk met het witte kruis aan de rand van de wijk Corlaer. Iedereen is van harte welkom.

 Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers toeleven naar Pasen. Er wordt een stuk uit de Bijbel gelezen en er wordt gezongen, maar belangrijk zijn ook de momenten van stilte. De data: 30 en 31 maart en 1 april van 19.30-20.00 uur.  Op 2 april is de stiltebijeenkomst, ook wel vesper genoemd, van 19.30-20.15. Dan wordt het avondmaal gevierd.

Kruiswoorden

Op weg naar Pasen hangen in De Fontein enkele afdrukken van schilderijen van John Stuart. Deze kunstenaar verbeeldde de zeven uitspraken van Jezus toen hij aan het kruishout hing. Bezichtiging is mogelijk op de woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Het is de vaste dag waarop De Fontein open is voor een kop koffie, een rondleiding en een bezoekje aan het stiltecentrum.

fontein

Een ochtend voor vrouwen met Tineke van der Schee over schaamte.

Nijkerk – Op woensdag 25 maart a.s. wordt u hartelijk uitgenodigd een ochtend voor vrouwen bij te wonen in het Trefpunt onder de Goede Herderkerk bij het NS station. De ochtend begint om 9:30 uur. U bent hartelijk welkom en neemt u gerust uw buurvrouw of een vriendin mee. Voor deze ochtend is Tineke van der Schee uitgenodigd. Zij zal ons het e.e.a. vertellen over het omgaan met schaamte.

goede herderkerk

Al meer dan 25 jaar worden in Nijkerk twee keer per jaar deze open vrouwenochtenden georganiseerd.

Lees meer: Een ochtend voor vrouwen met Tineke van der Schee over schaamte.

Kerkbalans

Kerkbalans: Uw steun is ook in 2015 onmisbaar!

Onder het motto “Wat is de kerk mij waard?” houden diverse kerken in nijkerk binnenkort de jaarlijkse actie Kerkbalans.

U krijgt, zoals u gewend bent, binnenkort een envelop met daarin de kerkbalansbrief, een folder, het toezeggingsformulier en een antwoordenvelop. Ook dit jaar is uw bijdrage onmisbaar en ook dit jaar danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw waardevolle steun!

kerkbalans

We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Zo houden we de kerk in balans.

 

Radio opnamen Laat ons de rustdag wijden in Nijkerk

NIJKERK – De Evangelische Omroep organiseert op 18 februari 2015 een koor- en samenzangavond in de Grote Kerk, Holkerstraat 1 in Nijkerk. Tijdens deze avond maakt de firma Dutchview radio-opnamen voor het programma ‘Laat ons de rustdag wijden’. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij.

Het Christelijk Streekmannenkoor "Noord-West Veluwe" uit Nijkerk onder leiding van Marco den Toom treedt in de Grote Kerk op. Op het programma staan psalmen en bekende geestelijke liederen. Arjan Breukhoven bespeelt het orgel. Behalve koor- en samenzang biedt de avond ook woorden van bemoediging en troost.

Twee predikanten uit de regio zullen een overdenking verzorgen:  ds. H. Russcher en ds. T.C. Verhoef.

De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 uur.

‘Laat ons de rustdag wijden’ is een programma ter voorbereiding op de zondag.

De Evangelische Omroep zendt het iedere zaterdagavond uit om 21.02 uur op Radio 5.

Deze radio-opname wordt uitgezonden op 21 en 28 februari 2015.

grote kerk nijkerk

Subcategorieën

In deze sectie komt vooral evangelisatorisch nieuws over geloven in Nijkerk aan de orde.

Geloven in Nijkerk en op de Veluwe.

In deze rubriek nemen we graag nieuws op over geloofszaken, de kerken en evangelisatie op de Veluwe.

We hebben nog niet zoveel nieuws vanaf de Veluwe behalve Nijkerk dan.

Toch is nieuws ook uit plaatsen als Putten en Barneveld meer dan welkom.

Mailt u naar nicea (at) solcon.nl

 

Custom Search

 

Lokale informatie wordt door veel vrijwilligers aangeleverd.

Regelmatig vindt u in deze rubriek nieuws over nieuwe activiteiten in de kerken van Nijkerk.

Indien u nieuws heeft vanuit uw eigen kerk en dat op deze website wilt delen met anderen dan kunt u mailen naar nicea (at) solcon.nl.

Custom Search

 

 

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |