Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Nieuws over de kerken in Nijkerk

Evangelisatie nieuws en kerkelijk nieuws uit Nijkerk, Nederland.

Custom Search

Het evangelie midden in je stad

centrum kerk

Tim Keller heeft een boek geschreven "Centrum Kerk".  Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door oud Nijkerker prof. dr. Stefan Paas (Vrije Universiteit van Amsterdam  - J.H. Bavinck leerstoel en hoogleraar in Kampen). 17-4-2017

Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.

Lees meer: Het evangelie midden in je stad

Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

NIJKERK - Als lid van de Raad van Toezicht bezocht Hannie Olij uit Nijkerk verschillende projecten van Z.O.A. (Zuid Oost Azie hulpverlening) in Uganda. 'Je kunt veel documentatie lezen over projecten die al zo'n 12 jaar geleden na de bloedige burgeroorlog in dit land gestart zijn, maar het met je eigen ogen zien is toch een ander verhaal', aldus Hannie. Ze reisde met drie ZOA medewerkers uit Nederland en Uganda naar drie projecten.

Hannie Olij

De noodhulp die geboden wordt aan vluchtelingen die uit Zuid-Sudan komen, is vooral gericht op snelle opbouw van praktische voorzieningen, zoals waterputten, toiletblokken en schoollokalen. Deze vluchtelingen komen in kampen en krijgen al snel een lapje (niet in cultuur gebrachte) grond aangeboden, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden door groente en andere gewassen te verbouwen. De mensen worden ook gestimuleerd om  schooltjes neer te zetten, zodat ze zelf meebouwen aan de eerste behoeften voor hun kinderen.

Lees meer: Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

ONTDEK JE GELOOF BIj DE ALPHA CURSUS

Alpha is geschikt voor iedereen die op zoek is naar wat het christelijk geloof inhoud. Alpha is voor iedereen! Voor jong, oud, gelovig, twijfelend of niet-gelovig. Alpha is voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof zonder poespas en voor mensen die pas christen zijn geworden, maar ook voor mensen die hun misschien wat ‘weggezakte’ geloof opnieuw willen doordenken.

De Alpha-cursus bestaat uit 10 avonden en een kort weekend. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus is gratis en start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een inleiding over een bepaald onderwerp.

Alpha

Zaken die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan een kruis? Wie is de Heilige Geest eigenlijk? Waarom en hoe kun je bidden? Kun je een relatie hebben met God? Daarna praat je in kleine groepjes door en is er veel ruimte tot interactie en het stellen van vragen. Het logo van de Alpha is juist daarom een groot vraagteken.

Lees meer: ONTDEK JE GELOOF BIj DE ALPHA CURSUS

Pastorale Preken

Op internet is sinds kort een Nijkerkse site met preken en Bijbellezingen van de in 2007 overleden prof. dr. C. A. Tukker te vinden.

Martin Mudde lid van de Hervormde Gemeente Nijkerk heeft hiertoe het initiatief genomen. Martin heeft grote waardering voor deze predikant. Ook vanuit zijn eigen gemeente krijgt Martin materiaal aangeleverd om de site verder uit te breiden. Martin heeft dit allemaal niet verwacht toen hij met de site begon.

Op de site Pastorale Preken zijn ruim tachtig preken en Bijbellezingen te beluisteren. De preken zijn gehouden in de hervormde gemeente te Epe, die dr. Tukker van 1987-1995 diende. De Bijbel­lezingen hadden plaats in Urk, waar de predikant van 1982-1987 stond. Van harte kunnen we u aanbevelen een bezoek aan deze site te brengen.

Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk

‘Kerk mag maatschappij triggeren’

NIJKERK Dominee J.J.G. den Boer is met zijn 28 jaar misschien wel de jongste predikant van Nijkerk. Hij deed op 8 januari dit jaar intrede in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nijkerk.

De CGK-gemeente van Nijkerk (De Kandelaar aan de Meinsstraat) was na het emeritaat van ds. H.D. Rietveld twee jaar vacant. Vorig jaar oktober werd er een beroep uitgebracht op J.J.G. den Boer in Apeldoorn. Den Boer was net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en nam het beroep aan. ‘We voelen ons welkom hier’, zegt de kersverse predikant die intussen met zijn vrouw Hanneke en dochtertje Dianne de pastorie heeft betrokken.

den boer nijkerk

Roepstem: Ds. Den Boer groeide op als boerenzoon in Zierikzee. Hij ging naar de christelijke basisschool in Zierikzee en volgde het voorgezet onderwijs in Goes. In het eerste jaar van zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam kwam er een grote ommekeer in zijn leven. Hij kreeg de roepstem om theologie te gaan studeren en predikant te worden in de CGK. ‘Toen ik mij geroepen wist, had ik nog geen belijdenis gedaan. Dit deed ik in de zomer voordat ik in Apeldoorn begon’, legt hij uit. Hij deed de vooropleiding (Grieks en Latijn) in Kampen en ging vervolgens naar de Theologische Universiteit Apeldoorn. Als hoofdvak koos hij Nieuwe Testament en als bijvakken dogmatiek, kerk en Israël en de gemeentestage. Zijn afstudeerscriptie heeft als thema het kruiswoord van de Heere Jezus: Het is volbracht.

Lees meer: Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk 

Open kerk nijkerk feed

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |