Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerstwandeling 2017 nijkerk

De Kerstwandeling wordt dit jaar op vrijdag 22 december 2017 gehouden.

Noteer het in uw agenda en nodig alvast buren en vrienden uit om mee te lopen.Om terug te kijken hoe het ook al weer was treft u onderstaand een filmpje aan.

De kerstwandeling is in 2015 en 2016 georganiseerd.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |