Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Focus traject in Nijkerk

Nijkerk - De Hervormde Gemeente Nijkerk is recent gestart met het IZB (Inwendige Zendings Bond) Focus traject. Naar aanleiding van gestelde vragen is er op deze website wat informatie opgenomen over dit traject.

Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. Een belangrijk uitgangspunt van de Focustrajecten is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente.

 

De IZB heeft in de voorbereidingsfase met veel kerkenraden gesproken en zij hebben gemerkt dat de vragen die in de Focustrajecten centraal staan heel breed leven, juist ook onder ambtsdragers. De IZB is van mening dat juist in dit proces geestelijk leiderschap van de kerkenraden heel belangrijk is.

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie de Here God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

 

Tegelijkertijd beoogt het IZB-Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

Ook deze beweging naar buiten zoeken wij vanaf het begin. In ieder blok van het traject gaat het er om dat wij niet blijven steken in eindeloze bezinning, maar dat wij ook in beweging komen. De doelstelling van een IZB-Focustraject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

· wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.

· missionair zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de navolging van Jezus Christus.

· wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.

· wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.

· er meer mensen tot geloof komen.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |