Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

De gruwel van de seksindustrie

NIJKERK - Wat is de impact van een reis naar Calcutta op jou zelf? Fotografe Margreet Noordhof wordt geëmotioneerd en krijgt tranen in haar ogen als ik haar die vraag stel. Zoveel ellende bij elkaar zag ze niet eerder bij haar werk als fotografe voor de NGO (Niet Gouvernementele Organisatie). Voor verschillende hulporganisaties zoals World Vision, Tear, ZOA en IJM maakt zij foto's van de projecten waar deze hulpverleningsorganisaties zijn gestationeerd. Zo was Margreet in oktober 2017 voor IJM (International Justice Mission‎) in Calcutta. IJM heeft in deze plaats, waar zich één van de oudste en grootste rosse buurten ter wereld bevindt, het doel om slachtoffers van mensenhandel te bevrijden. Ze zoeken uit in welke bordelen, hotels en andere locaties vrouwen en jonge meisjes worden verhandeld voor seks.

Margreet maakte eerder foto's van 'kwetsbare vrouwen' voor de ZOA in Congo, voor Tear was ze in Zimbabwe bij een landbouwtrainingscentrum waar jongeren een opleiding krijgen om uiteindelijk een eigen kleine onderneming te kunnen beginnen. (Ebenezer Farmy).


'Foto's doen vaak zoveel meer dan woorden', zegt Margreet. 'De beeldcultuur is dominant aanwezig in onze maatschappij en daarom is het zo belangrijk om met foto's te laten zien wat er plaatsvindt in landen waar bijvoorbeeld mensenhandel een gegeven is, zoals in India. Er wordt geschat dat in Calcutta 6000 mensenhandelaars (hele) jonge meisjes en vrouwen ronselen voor de seksindustrie. Met mijn foto's wil ik het verhaal vertellen over deze gruwelijke situaties, maar ook over het veldwerk van de hulporganisatie. Het verhaal in de context van de situatie. Bijvoorbeeld de sloppenwijken, bordelen, de steenfabrieken waar jonge kinderen lange dagen moeten werken enz.'

IJM heeft verschillende doelen. In zes jaar tijd heeft de Amerikaanse organisatie al heel wat kunnen bereiken in Calcutta. Ze zorgen dat opgepakte of getraceerde criminelen (pooiers, directeuren van fabrieken) voor de rechtbank verantwoording moeten afleggen. Rechtssystemen kunnen daardoor versterkt worden. Daarbij wordt samengewerkt met de politie en maatschappelijk werkers. IJM helpt het leven van slachtoffers te herstellen door te zorgen voor onderdak in opvanghuizen, scholing, lichamelijke gezondheid, zelfredzaamheid enz. Als meisjes het opvanghuis kunnen verlaten gaan een aantal weer naar hun thuisdorp terug. En niet zelden keren ze terug naar de prostitutie, soms gedwongen door familie die geld wil zien. Het Hindoeïsme met haar leer over reïncarnatie, een vorig leven, speelt in India een grote rol. Je karma is bepalend voor jouw leven. Hoe je voorouders hebben geleefd blijft altijd invloed hebben op jouw verdere bestaan. Dat maakt het moeilijk om onrecht te benoemen en te veranderen.

'Ik maakte deze foto's in Calcutta om mensen in rijke en vrije landen landen, zoals Nederland, bewust te maken van het onrecht en de ellende van met name jonge kinderen, zodat het werk van hulporganisaties wereldwijd gesteund wordt, financieel maar ook met mankracht', aldus een gemotiveerde en zeer gedreven Margreet Noordhof.

Maria Stoorvogel

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |