Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Mirjam van Herwijnen - Stichting Romario - Suriname

NIJKERK - Er wordt in Nijkerk een oproep voor Stichting Romario gedaan voor een inzamelingsactie van kleding. Wat is de bedoeling? In de week voorafgaand aan zaterdag 7 april worden er enveloppen met een plastic zak huis-aan-huis verspreid. Mensen kunnen hierin hun oude kleding, schoenen en ander textiel doen en aan de weg zetten. De zakken worden door vrijwilligers van de stichting opgehaald. Het is ook mogelijk om kleding in gesloten zakken te brengen naar de container die staat op de parkeerplaats bij de Gereformeerde Kerk aan de Jan Steenhof 53 in Nijkerk. De kleding wordt verkocht en de opbrengst is voor onze missie in Suriname.

romario

 

Wat is de Stichting Romario, hoe is deze ontstaan en met welk doel? Een particulier initiatief? De stichting is door mij opgericht in 2013 en ondersteunt minder bedeelde mensen in Suriname o.a. door thuisbegeleiding te bieden aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In Suriname hebben deze mensen een achtergestelde positie en er is onvoldoende professionele ondersteuning. Vaak wordt er in de thuissituatie door familieleden voor deze mensen gezorgd. Maar door het gebrek aan kennis en vaardigheden leidt dit vaak tot schrijnende en soms onhoudbare situaties die ernstige invloed hebben op de kwaliteit van het leven van deze gehandicapten.

Wat bieden jullie dan precies? Door middel van advies, bemiddeling en begeleiding willen wij de mensen met een beperking een nieuwe kans geven en samen werken aan het verbeteren van hun bestaan. De hulpvrager en het eigen netwerk worden hier actief bij betrokken. Ook leggen wij veel contacten met organisaties en de overheid in Suriname. We willen bestaande systemen en netwerken gebruiken om op een duurzame manier bij te dragen aan de verbetering van de ondersteuning. Door mee te werken aan tv programma’s dragen wij ook bij aan het verbeteren van de beeldvorming van mensen met een beperking. xx Mirjam jij bent zeer betrokken bij het werk, wat zijn nu precies jouw taken? Ik coördineer de werkzaamheden en voer een deel van de thuisbegeleiding uit. Sinds juli 2017 is José van Meulen als collega erbij gekomen waardoor we de thuisbegeleiding hebben kunnen uitbreiden. Ook heb ik een thuisfrontteam die mij ondersteunt om de missie vol te kunnen blijven houden. Zij zorgen voor voldoende financiële middelen voor mijn onderhoud, maar ook in praktische en geestelijke zin ondersteunen zij mij.

Je woont in Suriname, maar je bent ook regelmatig in Nijkerk… In april ben ik weer in Nederland om over mijn missie in Suriname te vertellen. Ik geef een presentatie van ons werk op 7 april om 10 uur en 15 uur in de Gereformeerde kerk aan de Jan Steenhof 53.  Voor meer informatie kijk op www.stichtingromario.nl

Maria Stoorvogel

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |