Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

MUREN

MUREN ‘Als niemand naar je luistert…’ Vanmiddag lukte het haar nog niet. Blijkbaar was de drempel te hoog en de gang te lang.

Maar nu is ze er. De muurtjes zijn verdwenen en ze komt ontspannen bij ons zitten. Ze vertelt over haar leven. Over de scheiding en de pijn. Over de vreugde van een nieuwe relatie. Die maar zo kort mocht duren…

Het deert haar niet dat er steeds nieuwe gasten bijkomen die hun aandacht opeisen. Het zijn stoere mannen die de Huiskamer vullen en het kwetsbare gesprek van tafel vegen. Peinzend staart ze voor zich uit alsof de mannen er niet zijn.

‘Nu begint het pas, weet je. Nu alles achter de rug is, komen de muren op me af.’ Opeens wordt het stil. De grote woorden van de mannen verstommen. Ze luisteren naar de vrouw. ‘Dan ben je zo alleen. Als niemand naar je luistert..’ ‘Nee, de muren praten niet.’

Het is de man met de grootste mond die zich bloot geeft. ‘Eenzaamheid is vreselijk. Meestal dan’ lacht hij snel, geschrokken van zijn eigen kleinheid. Maar zijn opmerking geeft ruimte aan de anderen. Ze knikken vol overgave. ‘Alleen zijn is niks. Daarom zijn we hier.’ Er komt een gast met een hond binnen. ‘Je kan altijd nog een hond nemen, dan heb je wat aanspraak!’

De mannen lachen en overtroeven elkaar in een poging hun kwetsbaarheid te bedekken. Hun muren worden weer opgetrokken. Ze zijn lang genoeg stil geweest.

Maar de vrouw zegt zacht: ‘Weet je wat ik het mooiste vond? Dat mijn man rustig heenging. Hij had veel strijd in zijn geloof. Vlak voor zijn dood kwam er zo’n rust en vrede over hem. Toen was ik vooral dankbaar en blij dat hij verlost uit zijn lijden naar de hemel mocht. Als ik hem thuis heel erg mis, moet ik daaraan denken. Ze gaat weer, met nieuwe moed. De muren in de Huiskamer hebben oren. Oren om te horen wat wel en niet gezegd wordt. Oren voor elke ‘eenzame’ gast. Met of zonder muurtjes.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|