Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-10-20 02:14:54' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kracht van het gebed


Een lezing met discussie, georganiseerd door IKOON “Interkerkelijke Beweging vanuit het gereformeerd belijden”op D.V.  29 november 2012 in een serie bijeenkomsten over “Augustinus’ levenslessen voor vandaag”,
.
Doel van deze bijeenkomst is om door verdieping en bezinning meer zicht te krijgen op de betekenis van het gebedsleven voor vandaag de dag. Wat betekent bidden voor mij?


Wat kunnen we leren van Augustinus en de Vroege Kerk als het gaat om het bidden? Wat is bidden eigenlijk? Hoe kunnen we het gebed in ons leven nog meer integreren?

Dr. M.A. van Willigen, onder meer auteur van ‘’Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk’’ zal tijdens deze avond vensters openen vanuit Augustinus naar nu. Voor de pauze is er een lezing. Na de pauze gaat de spreker in op vragen van de aanwezigen. In een open setting willen we nadenken over het belang van het gebed. Een interactief gesprek zal tijdens dit tweede deel van de avond zeker mogelijk zijn.

Een gesprek over dit onderwerp is weer een mooie gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en van elkaar te leren. Juist om met elkaar de rijkdom van het gereformeerd belijden, dat ook gestoeld is op de werken van Augustinus, te ervaren.

De aanvangstijd is 19.45 uur, plaats kerkgebouw De Kandelaar, Meinsstraat 4a in Nijkerk.

Bij deze willen wij u herinneren aan bovengenoemde bijeenkomst .Hartelijk welkom.

Namens IKOON,

Herman Verheij, secretaris

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |