Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-10-20 02:57:03' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kerk naar buiten

 

In 2011 en 2012 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk voor de tweede keer 80 regionale middagen en avonden rond missionair gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op wat in de eerste missionaire ronde is aangereikt. Het programma gaat in op eigen motivatie en geloof, en er is ruimte voor uitwisseling.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde ‘kerk naar buiten’ die plaatsvond van najaar 2009 tot en met voorjaar 2010. Ging het tijdens die ronde het om de gemeente(opbouw), het programma steekt nu in op de eigen (missionaire) houding.

Het programma van de middag en de avond verschillen deze keer sterk van elkaar. Wel is er weer een programma voor predikanten en werkers in de middag, gevolgd door een avondprogramma voor kerkenraden, werkgroepen, commissies en overige geïnteresseerden: iedereen is welkom en elke gemeente wordt aangemoedigd zoveel mogelijk mensen uit te nodigen.

Predikanten zijn welkom vanaf 14.00 uur. Aan de hand van een korte presentatie van een onderzoek van Motivaction - waaruit blijkt dat de Protestantse Kerk slechts een beperkt deel van de Nederlanders bereikt - kunnen de predikanten in gesprek over de vraag hoe nieuwe doelgroepen te bereiken, worden voorbeelden van elders aangehaald en denkt men met elkaar na over toepassingen in de eigen context.

Kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Zij zien filmfragmenten over o.a. zoekers en toetreders, kunnen in gesprek met de gemeenteadviseur, predikanten en jeugdwerkers. Het programma wordt telkens onderbroken door korte filmpjes.

De aanwezigen krijgen materiaal mee naar huis, evenals het ‘hart en zielpakket’ met twee cadeauboekjes, één om zelf te houden en één om aan anderen door te geven.

Op de website www.pkn.nl/missionair vindt u alle informatie over deze tweede missionaire ronde.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |