Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Project MEER ook in NIJKERK

Project MEER

Een kans voor de kerk om MEER missionair actief te zijn in Nijkerk ! Hoe zou het zijnĀ om duizenden mensen in Nijkerk op een verrassende en cross-mediale manier met het evangelie in aanraking te brengen?

Stel je voor..

.. heel Nijkerk in gesprek met elkaar over het feit dat er MEER is tussen hemel en aarde!

Het Evangelisch Werkverband werkt metĀ veertien partners aan de opzet van een missionair project, waarbij de plaatselijke kerk een sleutelrol vervult.Op 1 september 2012 zullen duizend prachtige glossy's verspreid worden in Nijkerk, gericht op spiritueel zoekende niet-kerkelijke mensen. In de dagen daarna zal er brede media aandacht zijn voor deze glossy.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|