Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

WWW.KOM dienst een ander geluid

NIJKERK - ……. Een www.KOM dienst staat voor “warm, welkom, waardevol ….. dus KOM!”. In de Gereformeerde Kerk van Nijkerk ben je altijd welkom en vinden we het fijn dat je er bent. Vier enthousiaste mensen hebben begin 2014 het initiatief genomen, en de mogelijkheid gekregen, om een aantal keer per jaar een andere kleur te geven aan de kerkdienst op zondagmorgen.

Het is een uitdaging om de diensten een open warme uitstraling te geven, waar mensen zich thuis mogen voelen. Centraal staat: ontmoeten, bemoedigen, ontroeren, beleven en vieren. Met inspirerende muziek, woorden, beeldmateriaal, gebeden, gedichten etc wordt het een bijzondere viering. In de drukte van alle dag vind je rust en bemoediging op zondagmorgen. Iedereen is welkom in deze diensten. De initiatiefnemers hopen ook mensen te verwelkomen die inmiddels wat verder af staan van de kerk en jongeren die in de hedendaagse tijd ook een drukke “agenda” hebben.

Kom 1

Om die reden begint de dienst om 10:30 uur met daar aan voorafgaand gelegenheid voor een kop koffie drinken en ontmoeting. Het gaat zeker niet alleen om de verpakking zoals audiovisuele middelen, maar vooral ook om de inhoud. Iedere www.KOM dienst heeft een actueel thema. Zo proberen we de oude bijbelverhalen naar het nu te halen. Er zijn inmiddels een aantal diensten geweest en de ervaringen zijn erg positief. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar deze diensten.

In 2016 zijn 5 www.KOM diensten gepland. Op 11 oktober as. wordt opnieuw een www.KOM dienst gehouden in de Goede Herderkerk. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Steeds weer met nieuwe mensen erbij gaan we er weer een fijne viering van maken!! Wij heten u van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en is er tijd voor ontmoeting. De dienst begint rond 10.30 uur. www.KOM dienst werkgroep Ineke Folkerts, Peter Hilgers, Marijke van Tent en Wim Vreeman

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |