Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-07-22 12:52:04' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kerkelijke Nieuws

Kerkelijke nieuws in de breedste zin van het woord afkomstig uit Nederland.,

 

Custom Search

PKN oneens met Van der Kaaij

Het staat er zo ontroerend aan het begin van het evangelie van Johannes:‘het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’ (Joh. 1:14). En vervolgens wordt dat Woord bij de naam genoemd: Jezus Christus. Deze woorden over Jezus zijn ‘ingeslagen’ in het leven van miljoenen mensen. Jezus heeft de harten geraakt van jonge kinderen, hij is meegegaan in het leven van volwassenen en hij is op de lippen van stervenden geweest. Volgens de evangelist Johannes komen in Jezus twee werelden samen: die van God en die van de mens. Tijd en eeuwigheid raken elkaar. ‘Waarlijk God en waarlijk mens’, zo luidt een beroemde uitspraak over Jezus uit de vroege kerk. Het duizelt je erbij en toch zit er zoveel muziek in, zoveel heil en zegen. Die kun je kwijtraken. Als het alleen maar over God gaat, verdwijnt de ‘echte’ mens. Als het alleen maar om een mens gaat, is God op afstand gekomen.

boekrol

Recent is ds. Van der Kaaij met een aantal uitspraken in het nieuws gekomen. Hij herkent in Christus een mythe, een diep besef dat je overal tegenkomt (vooral in Egypte), van een stervende en herrijzende god. Die mythe wordt voor hem op een bijzondere manier uitgedrukt in de naam Christus. Hij is van mening dat de Bijbel over déze Christus schrijft en hij gelooft in deze Christus. De Geest van deze Christus leeft in mensen. Om te geloven in deze Christus is het volgens ds. Van der Kaaij niet nodig dat er een historische Jezus heeft geleefd. Hij houdt het er zelfs op dat Jezus niet echt heeft geleefd. Dat geeft volgens hem niet, want het heilligt niet in de stof en niet in de tijd (of een stuk geschiedenis), maar in iets van binnen. ‘Christus’ geef daar uitdrukking aan. Ds. Van der Kaaij wil hiermee recht doen aan de geloofsbelijdenis van de kerk.

Hoe goed dit ook is bedoeld, ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de muziek zal stokken en ‘heil en zegen’ verloren gaat. Jezus Christus hing niet aan een mythisch kruis. Hij hing aan een echt kruis en droeg zo de echte last van de wereld. De mythische Christus is misschien iets moois voor mensen die in de natuur leven. Niet voor niets linkt Van der Kaaij de mythe aan de opkomende en de ondergaande zon. Wij zijn wel mensen van de natuur, maar we zijn vooral mensen in de geschiedenis. De geschiedenis is vaak bar en boos. Er vinden moordpartijen plaats en kinderen gaan dood. In die wereld kwam de Zoon. De mythe rekent ons rijk. Maar zo rijk is de mens met zijn verbeelding niet. Hij ligt langs de kant van de weg, naakt en weerloos, ziek en zondig. Langs die weg kwam Jezus. We moeten niet terugvallen in de droomwereld van de mythe, maar wakker worden in het evangelie. Protestantse Kerk Nederland - Commentaar bij de tijd - dr A. J. Plaizier

Bron www.pkn.nl

Viaduct in Milau in Zuid Frankrijk

Sommigen van jullie hebben deze zomer de brug over de Tarn gereden over de autoroute A75 tussen Clemont –Ferrant en Beziers. Deze A75 is daardoor  een snellere verbinding door Midden Frankrijk van Parijs naar Barcelona.


Onlangs zag ik een documentaire van de architect van deze brug: Norman Foster. Als je de website van fosterandpartners.com bezoekt dan raak je onder de indruk van de scheppingskracht van dit Buro. Een van de Partners van Norman was zijn eigen vrouw. Samen vertrekken ze naar Amerika, gaan failliet en komen terug naar Londen. Ze besluiten om samen opnieuw te beginnen: nu wereldwijd want er is altijd wel ergens een crisis en tegelijk is er elders weer een opleving. Zo gezegd zo gedaan. Prachtige bouwwerken maakt het Buro nu over de hele wereld. Norman zelf is een heel gedreven persoon: ’s morgens om 6 uur is hij al op de bouwplaats  om te inspecteren of alles wel naar zijn architectonische wens is.

Lees meer: Viaduct in Milau in Zuid Frankrijk

Grote Kerk open op zaterdag 26 juli 2014 van 13:00 tot 15:30

Grote Kerk open op zaterdag 26 juli 2014 van 13:00 tot 15:30

De eeuwenoude Grote Kerk van Nijkerk is open. Kom gerust eens in dit monumentale gebouw kijken. Laat u meenemen door de geschiedenis van Nijkerk. Het is echt de moeite waard!! Niet alleen de geschiedenis van eeuwen ligt hier, maar ook de boodschap die hier in al die eeuwen is gebracht. U kunt hier ook even kennis van nemen. Een ieder is van harte welkom, de drempel is laag. De kerk biedt koelte tijdens de warme dagen, maar ook een droge plek tijdens een regenbui. Kom even op adem, rust een weinig en laat de stilte even op u inwerken.

Kerk School gezinsdienst 2014

NIJKERK – In Nijkerk wordt eenmaal per jaar een Kerk - School - Gezin dienst georganiseerd. Zowel de kerken en christelijke scholen in Nijkerk als ook in Nijkerkerveen doen hieraan mee. Elk jaar is er een ander thema en de scholen worden vaak door verschillende predikanten van de diverse kerken bezocht. 

Wat is een Kerk School en Gezinsdienst? Een Kerk School Gezinsdienst is een speciale dienst die in het teken staat van de driehoek Kerk, School en Gezin. Het centrale idee hierachter is dat in de opvoeding, het onderwijs en de kerk dezelfde bijbelse uitgangspunten worden gehanteerd. Indien Kerk – School –  Gezin op elkaar aansluiten kan de geloofsopvoeding van kinderen beter  vorm krijgen. Voor kinderen is het veel makkelijker op te pakken indien in verschillende omgevingen bijvoorbeeld dezelfde verhalen worden verteld. Dan is het veel makkelijker te onthouden. 

Zowel de kerk als de school en het gezin kennen eigen activiteiten. De kerk wordt versierd met de werkstukjes die op school zijn gemaakt. In de dienst is er extra aandacht voor de kinderen. Een paar van hen mogen soms (een deel van) de bijbellezing verzorgen. Een deel van de preek wordt aangepast aan de kinderen. Op school wordt het thema behandeld door middel van bijbelverhalen, liedjes en werkjes. De dominee komt naar school om met de kinderen over het thema te praten en zo al vast een brug te leggen. 

Het gezin wordt ook betrokken bij de kerkdienst en de activiteiten op school. Veel ouders gaan nu naar de kerk omdat het werkstuk van 1 van de kinderen te zien is. Natuurlijk is het in de kerk even zoeken voordat het werkstukje gevonden is maar het lukt vrijwel altijd. De scholen betrekken de gezinnen verder door een gezinsdagboekje aan de kinderen mee te geven waarin 3 bijbel verhalen en opdrachten zijn opgenomen. De ouders wordt ook gevraagd om de bijbelgedeelten thuis uit de kinderbijbel voor te lezen. Daarom hebben we hieronder ook deze gedeelten opgenomen.  Zo kan thuis ook aandacht worden besteed het thema.

Het thema van 2014 “David” wordt uitgewerkt met behulp van de volgende bijbelgedeelten die op de scholen aan de orde komen:

1 Samuel 6:1-13; De hoorn van David. 1 Samuel 17:7-54; De Slinger van David. 1 Samuel 17:55 – 18:4 en 20:20-21:1; Het hart van David; 1 Samuël 7 Gevouwen Handen; 2 Samuel 12:1-25 Tranen. 

We stellen het erg op prijs als u ook a.s. zondagmorgen 26 januari in 1 van onze kerken aanwezig bent. Dat geldt natuurlijk ook voor opa’s en oma’s. Maar ook als u geen kinderen heeft bent u vanzelfsprekend van harte welkom.

 

Subcategorieën

De stad Nijkerk is het plaatselijke nieuwsblad in de gemeente Nijkerk.

In de Stad Nijkerk wordt regelmatig de pagina Geloven in Nijkerk gepubliceerd,

Deze pagina komt in samenwerking met de Nijkerkse Kerken tot stand.

De stad Nijkerk wordt wekelijks gratis huis aan huis verspreid.

De Stad Nijkerk onderscheidt zich van andere kranten door meer kwalitatief hoogwaardige artikelen op te nemen.

Custom Search

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2016 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |