Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Nijkerk 600 jaar

symposium nijkerk kerk 600 jaar

NIJKERK – In het kader van het 600-jarig bestaan van de stad Nijkerk is de Stichting Kerken in de Schijnwerper (SKS) opgericht die aandacht gaat besteden aan het thema ‘600 jaar christelijk geloof in Nijkerk’.

De stichting SKS ontwikkelt een tweetal activiteiten in 2013.

Op zaterdag 8 juni 2013 wordt er een kerkendag georganiseerd onder het thema ‘verbinden’. Dat wil zeggen verbinden vanuit vier invalshoeken: de Bijbel, onze historie, kerken met elkaar en ontmoeting met de inwoners van Nijkerk. Het zal voor het eerst zijn dat er in Nijkerk (inclusief Nijkerkerveen en Hoevelaken) een kerkendag wordt gehouden. De bedoeling is een open ruimte te creëren waarin de kerken zich presenteren naar elkaar en de Nijkerkers. Centraal staat de historische context en hoe men anno 2013 het christelijke geloof in Nijkerk praktiseert. Het idee bestaat op 8 juni een kerkenpad uit te zetten en om op het Plein aan de inwoners van Nijkerk een maaltijd met brood en vis aan te bieden.

Op zaterdag 28 september 2013 organiseert SKS een symposium over ‘600 jaar christelijk geloof in Nijkerk’. Een bekend kerkhistoricus is aangezocht om onderzoek te doen naar 600 jaar christelijk geloof in Nijkerk. De bevindingen van dat onderzoek zullen tegelijkertijd met het symposium als boekwerk verschijnen. SKS werkt onder de paraplu van Stichting 600 jaar Nijkerk.

De Nijkerkse Gerda Spee (Gedesign) ontwierp voor SKS een speciaal logo dat naast het logo van de gemeente Nijkerk gebruikt gaat worden.

Als opmaat voor 8 juni en 28 september 2013 heeft SKS 10.000 kleurrijke boekenleggers laten drukken die dezer dagen aan de leden van de deelnemende kerken worden aangeboden en die ook elders in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken verkrijgbaar zullen zijn.

Meer info: zie boekenlegger. Als Piet Schreuder niet bereikbaar is vervangt Nico Tiemessen hem. Telefoon: 06 - 51 20 67 79.

kerken dag nijkerk

Kracht van het gebed


Een lezing met discussie, georganiseerd door IKOON “Interkerkelijke Beweging vanuit het gereformeerd belijden”op D.V.  29 november 2012 in een serie bijeenkomsten over “Augustinus’ levenslessen voor vandaag”,
.
Doel van deze bijeenkomst is om door verdieping en bezinning meer zicht te krijgen op de betekenis van het gebedsleven voor vandaag de dag. Wat betekent bidden voor mij?

Lees meer: Kracht van het gebed

Jeugddienst 18-11 18:30 Goede Herderkerk

Heb je wel eens een heel mooi kunstwerk gezien?
Zo één waarvan je helemaal onder de indruk bent?
In de komende jeugddienst krijgen we bezoek van een beroemde kunstenares die haar creativiteit gaat loslaten op het witte doek.

Stel nou dat God jou zou vragen om model te staan in Zijn Kunstwerk?

Hoe zou je dan willen dat hij jou zou schilderen? Ga je je van je mooiste kant laten zien, of juist van je kwetsbare kant?
Misschien kun je hier alvast over nadenken? Wij komen er graag in de dienst op terug. Tot dan????

 

Datum: 18 november
Tijdstip: 18.30 uur
Thema: "Godskunstwerk",  durf jij model te staan?
Locatie: Goede Herderkerk

Voorganger: Dominee K. van der Sloot
M.m.v.: "In Christ United" uit Oldenbroek

Kerk naar buiten

 

In 2011 en 2012 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk voor de tweede keer 80 regionale middagen en avonden rond missionair gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op wat in de eerste missionaire ronde is aangereikt. Het programma gaat in op eigen motivatie en geloof, en er is ruimte voor uitwisseling.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde ‘kerk naar buiten’ die plaatsvond van najaar 2009 tot en met voorjaar 2010. Ging het tijdens die ronde het om de gemeente(opbouw), het programma steekt nu in op de eigen (missionaire) houding.

Het programma van de middag en de avond verschillen deze keer sterk van elkaar. Wel is er weer een programma voor predikanten en werkers in de middag, gevolgd door een avondprogramma voor kerkenraden, werkgroepen, commissies en overige geïnteresseerden: iedereen is welkom en elke gemeente wordt aangemoedigd zoveel mogelijk mensen uit te nodigen.

Predikanten zijn welkom vanaf 14.00 uur. Aan de hand van een korte presentatie van een onderzoek van Motivaction - waaruit blijkt dat de Protestantse Kerk slechts een beperkt deel van de Nederlanders bereikt - kunnen de predikanten in gesprek over de vraag hoe nieuwe doelgroepen te bereiken, worden voorbeelden van elders aangehaald en denkt men met elkaar na over toepassingen in de eigen context.

Kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen, evangelisatiecommissies en andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Zij zien filmfragmenten over o.a. zoekers en toetreders, kunnen in gesprek met de gemeenteadviseur, predikanten en jeugdwerkers. Het programma wordt telkens onderbroken door korte filmpjes.

De aanwezigen krijgen materiaal mee naar huis, evenals het ‘hart en zielpakket’ met twee cadeauboekjes, één om zelf te houden en één om aan anderen door te geven.

Op de website www.pkn.nl/missionair vindt u alle informatie over deze tweede missionaire ronde.

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|