Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Project MEER ook in NIJKERK

Project MEER

Een kans voor de kerk om MEER missionair actief te zijn in Nijkerk ! Hoe zou het zijn om duizenden mensen in Nijkerk op een verrassende en cross-mediale manier met het evangelie in aanraking te brengen?

Stel je voor..

.. heel Nijkerk in gesprek met elkaar over het feit dat er MEER is tussen hemel en aarde!

Het Evangelisch Werkverband werkt met veertien partners aan de opzet van een missionair project, waarbij de plaatselijke kerk een sleutelrol vervult.Op 1 september 2012 zullen duizend prachtige glossy's verspreid worden in Nijkerk, gericht op spiritueel zoekende niet-kerkelijke mensen. In de dagen daarna zal er brede media aandacht zijn voor deze glossy.

Missionair team bezoekt opnieuw onze regio

In 2011 en 2012 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk voor de tweede keer 80 regionale middagen en avonden rond missionair gemeente-zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op wat in de eerste missionaire ronde is aangereikt. Het programma gaat in op eigen motivatie en geloof, en er is ruimte voor uitwisseling. Dinsdag 4 december was er om 19:30 uur een bijeenkomst in de Andreaskerk te Putten.

Kerkendag en symposium omdat in 2013 Nijkerk 600 jaar is.

In 2013 wordt een Kerken dag georganiseerd op 8 juni 2013 omdat Nijkerk in dat jaar 600 jaar stadsrechten heeft. Ook wordt op 28 september 2013 een Symposium 600 jaar christelijk geloof in Nijkerk georganiseerd in het zelfde kader. U bent van harte welkom op beide dagen in de Stad Nijkerk.

kerkendag nijkerk

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter
|