Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

×

Fout

Unknown column 'reset' in 'where clause' SQL=SELECT * FROM #__banners WHERE '2018-09-23 08:13:21' >= 'reset' AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00' AND `reset`!= NULL AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)

Kerken in Nijkerk

In deze rubriek vindt u informatie van de kerken in Nijkerk.

Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

NIJKERK - Als lid van de Raad van Toezicht bezocht Hannie Olij uit Nijkerk verschillende projecten van Z.O.A. (Zuid Oost Azie hulpverlening) in Uganda. 'Je kunt veel documentatie lezen over projecten die al zo'n 12 jaar geleden na de bloedige burgeroorlog in dit land gestart zijn, maar het met je eigen ogen zien is toch een ander verhaal', aldus Hannie. Ze reisde met drie ZOA medewerkers uit Nederland en Uganda naar drie projecten.

Hannie Olij

De noodhulp die geboden wordt aan vluchtelingen die uit Zuid-Sudan komen, is vooral gericht op snelle opbouw van praktische voorzieningen, zoals waterputten, toiletblokken en schoollokalen. Deze vluchtelingen komen in kampen en krijgen al snel een lapje (niet in cultuur gebrachte) grond aangeboden, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden door groente en andere gewassen te verbouwen. De mensen worden ook gestimuleerd om  schooltjes neer te zetten, zodat ze zelf meebouwen aan de eerste behoeften voor hun kinderen.

Lees meer: Hannie Olij was een week voor de ZOA in Uganda

Pastorale Preken

Op internet is sinds kort een Nijkerkse site met preken en Bijbellezingen van de in 2007 overleden prof. dr. C. A. Tukker te vinden.

Martin Mudde lid van de Hervormde Gemeente Nijkerk heeft hiertoe het initiatief genomen. Martin heeft grote waardering voor deze predikant. Ook vanuit zijn eigen gemeente krijgt Martin materiaal aangeleverd om de site verder uit te breiden. Martin heeft dit allemaal niet verwacht toen hij met de site begon.

Op de site Pastorale Preken zijn ruim tachtig preken en Bijbellezingen te beluisteren. De preken zijn gehouden in de hervormde gemeente te Epe, die dr. Tukker van 1987-1995 diende. De Bijbel­lezingen hadden plaats in Urk, waar de predikant van 1982-1987 stond. Van harte kunnen we u aanbevelen een bezoek aan deze site te brengen.

Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk

‘Kerk mag maatschappij triggeren’

NIJKERK Dominee J.J.G. den Boer is met zijn 28 jaar misschien wel de jongste predikant van Nijkerk. Hij deed op 8 januari dit jaar intrede in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nijkerk.

De CGK-gemeente van Nijkerk (De Kandelaar aan de Meinsstraat) was na het emeritaat van ds. H.D. Rietveld twee jaar vacant. Vorig jaar oktober werd er een beroep uitgebracht op J.J.G. den Boer in Apeldoorn. Den Boer was net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en nam het beroep aan. ‘We voelen ons welkom hier’, zegt de kersverse predikant die intussen met zijn vrouw Hanneke en dochtertje Dianne de pastorie heeft betrokken.

den boer nijkerk

Roepstem: Ds. Den Boer groeide op als boerenzoon in Zierikzee. Hij ging naar de christelijke basisschool in Zierikzee en volgde het voorgezet onderwijs in Goes. In het eerste jaar van zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam kwam er een grote ommekeer in zijn leven. Hij kreeg de roepstem om theologie te gaan studeren en predikant te worden in de CGK. ‘Toen ik mij geroepen wist, had ik nog geen belijdenis gedaan. Dit deed ik in de zomer voordat ik in Apeldoorn begon’, legt hij uit. Hij deed de vooropleiding (Grieks en Latijn) in Kampen en ging vervolgens naar de Theologische Universiteit Apeldoorn. Als hoofdvak koos hij Nieuwe Testament en als bijvakken dogmatiek, kerk en Israël en de gemeentestage. Zijn afstudeerscriptie heeft als thema het kruiswoord van de Heere Jezus: Het is volbracht.

Lees meer: Dominee J.J.G. den Boer nieuwe predikant CGK Nijkerk 

Pasen -> Opstanding

NIJKERK Op Goede Vrijdag staat de kerk er bij stil, dat Jezus is gestorven nadat hij aan een kruis was genageld. Op de Paasdag viert de kerk dat Jezus uit het graf opstond en de dood heeft overwonnen. De christenen in de Oosterse kerk groeten elkaar op de eerste Paasdag met de woorden: De Heer is waarlijk opgestaan!

 witte toren nijkerk

Jezus zelf wist dat Hij na zijn kruisiging uit de dood zou worden opgewekt door zijn Hemelse Vader. Hij zei dit ook vooraf tegen zijn leerlingen, maar dat drong niet tot hen door. Zij gingen er niet vanuit dat hun leider gedood zou worden, ze hadden grote verwachtingen en droomden van een koninkrijk op aarde. Eindelijk vrij van de onderdrukking van de Romeinen. Deze droom viel met het sterven van Jezus in duigen.

Lees meer: Pasen ->  Opstanding

‘Hoe gevaarlijk zijn de games, films en boeken onder jeugd?’

‘Hoe gevaarlijk zijn de games, films en boeken onder jeugd?’

Nijkerk Op dinsdag 23 mei komt dr. Gerrit Vreugdenhil naar Nijkerk om met ouders, leraren en jeugdwerkers na te denken over de invloed van games, films en boeken. ‘Weet u waar uw kind mee in aanraking komt via deze media?’ Het is een avond met informatie, bewustwording en praktische handvatten. (vooraankondiging)

 

Opstandingskerk Nijkerk  

Hoefslag 132 3862KD NIJKERK GLD

Aanvang 19:45 uur

 

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2018 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter |